ბილეთების სწავლა

კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:1792 ბილეთი
#1761
როგორ უნდა ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება გარემოს დაცვის მიზნით?
 • 1
  შუქნიშნის წითელი ფერის რეჟიმზე გადასვლის დროს შუქნიშანთან მიახლოებისას ვიმოძრაოთ ინერციის გამოყენებით და შუქნიშანთან დავამუხრუჭოთ დროულად
 • 2
  შუქნიშნის წითელ სიგნალზე გაჩერებისას პერიოდულად დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს
 • 3
  როდესაც შუქნიშანი გადავა მწვანე ფერის რეჟიმზე, სატრანსპორტო საშუალება მაქსიმალურად ავაჩქაროთ
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1762
ქალაქში, პიკის საათში მოძრაობისას რატომ იზრდება საწვავის მოხმარება დროის სხვა მონაკვეთთან მოძრაობასთან შედარებით?
 • 1
  იმიტომ, რომ სატრანსპოროტ საშუალების მართვისას დამუხრუჭებას და აჩქარებას მივმართავთ უფრო ხშირად
 • 2
  იმიტომ, რომ სატრანსპორტო საშუალების მართვა უფრო ხშირად გვიწევს მაღალ გადაცემებზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1763
როგორ შევძლებთ ნაკლები საწვავით მეტი მანძილის გავლას?
 • 1
  გავზრდით აჩქარებას, რომ ყველაზე მაღალ გადაცემას მივაღწიოთ რაც შეიძლება სწრაფად
 • 2
  წინასწარ დავგეგმავთ მოძრაობას , რათა თავიდან ავირიდოთ გაუთვალისწინებელი დამუხრუჭება ან აჩქარება
 • 3
  გადაცემათა გადართვისას ყველა გადაცემაზე მივაღწევთ ძრავის მაქსიმალურ ბრუნთა რიცხვს
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1764
რისი დახმარებით მიიღწევა საწვავის ეკონომია და გამონაბოლქვის შემცირება?
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების შეძენისას დიდი სიმძლავრის სატრანსპორტო საშუალებისთვის უპირატესობის მინიჭებით
 • 2
  უწყვეტ ნაკადში მოძრაობის დროს იძულებითი გაჩერებებისას სატრანსპორტო საშუალების მაღალი გადაცემებით დაძვრით
 • 3
  შესაძლებლობის შემთხვევაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ველოსიპედით სარგებლობით ან ქვეითად მოძრაობით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1765
გარემოს დაცვის მიზნით თავიდან უნდა ავირიდოთ:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მართვა მოკლე მანძილზე
 • 2
  მოძრაობა თანაბარი სიჩქარით
 • 3
  მოძრაობა ქალაქის გარეუბნებში
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1766
როგორ მივაღწევთ საწვავის ეფექტურ ხარჯვას და გამონაბოლქვის შემცირებას?
 • 1
  საბურავებში რეკომენდებული ჰაერის წნევის შენარჩუნებით
 • 2
  დაბალ გადაცემაზე დაბალი სიჩქარით მოძრაობით
 • 3
  თითოეულ გადაცემაზე მაქსიმალური სიმძლავრის მიღწევით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1767
როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ საგზაო მოძრაობის მონაწილეები მიგითითებენ, რომ თქვენი სატრანსპორტო საშუალება გამოყოფს მუქი ფერის გამონაბოლქვს?
 • 1
  დაუყოვნებლივ უნდა გააჩეროთ სატრანსპორტო საშუალება და შეამოწმოთ მისი გამართულობა
 • 2
  დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ დაბალ გადაცემაზე
 • 3
  დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ მაღალ გადაცემაზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1768
რა უპირატესობა აქვს დაბალი სიბლანტის მქონე ძრავის ზეთების გამოყენებას?
 • 1
  ზეთის სავალდებულო გამოცვლამდე იზრდება სატრანსპორტო საშუალების გარბენი
 • 2
  მცირდება მოხმარებული საწვავის რაოდენობა
 • 3
  შესაძლებელია მათი განთავსება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1769
როგორ შევძლებთ საწვავის ეკონომიურ ხარჯვას?
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების სახურავზე დამაგრებული ნებისმიერი არააუცილებელი ტვირთის ან საბარგულის მოხსნით
 • 2
  სალონში განთავსებული ელექტრომოწყობილობების ჩართვით
 • 3
  მთელი წლის განმავლობაში ზამთრის საბურავებით მოძრაობით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1770
როგორ უნდა შევამციროთ საბურავების ცვეთა?
 • 1
  საბურავებში მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ ჰაერის წნევა
 • 2
  საბურავებში ჰაერის წნევის დონე უნდა შევინარჩუნოთ ინსტრუქციით განსაზღვრულ ფარგლებში
 • 3
  მთელი წლის განმავლობაში უნდა ვიმოძრაოთ ზამთრის საბურავებით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1771
როდის არის მიზანშეწონილი შიგაწვის ძრავის გათიშვა?
 • 1
  შუქნიშნის ამკრძალავ სიგნალზე გაჩერების დროს
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-განტვირთვის დროს
 • 3
  ქვეითთა გადასასვლელებთან არსებულ "სდექ" ხაზებთან გაჩერების დროს
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1772
რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის მატებას?
 • 1
  ძრავის გაგრილების სისტემაში სითხის მაღალი დონე
 • 2
  საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა
 • 3
  მაყუჩის გაუმართაობა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1773
რატომ უნდა ავარიდოთ თავი სწრაფად მოძრაობას?
 • 1
  შესაძლოა დაზიანდეს საქარე მინა
 • 2
  სწრაფად მოძრაობის დროს მატულობს საბურავების და სამუხრუჭე ხუნდების ცვეთის ინტენსივობა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1774
რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჰაერის დაბინძურების მაქსიმლურად შესამცირებლად?
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მაყუჩიდან მუქი ფერის გამონაბოლქვის გამოყოფის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღმოვფხვრათ გაუმართაობა
 • 2
  როდესაც გვიწევს მოცდა დიდი ხნის განმავლობაში, გადაცემათა კოლოფი გადავრთოთ ნეიტრალურ მდგომარეობაში და ძრავი ვამუშაოთ უქმ სვლაზე
 • 3
  ყველა გადაცემაზე ვიმოძრაოთ ძრავის მაღალი ბრუნვათა რიცხვით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1775
სატრანსპორტო საშუალების ცივი ძრავით დაძვრისას, როგორ შევძლებთ თავი ავარიდოთ გარემოს დაბინძურებას ისე, რომ ზიანი არ მივაყენოთ ავტომობილის ძრავს?
 • 1
  დავძრათ სატრანსპორტო საშუალება და დაძვრის შემდეგ მცირე ხნით ვიმოძრაოთ ძრავის დაბალი ბრუნვათა რიცხვით მანამ, სანამ ძრავი არ გათბება
 • 2
  დაძვრამდე რამდენჯერმე დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს, რათა ძრავის ტემპერატურამ დროულად მიაღწიოს დადგენილ ნორმას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1776
რა შედეგი მოჰყვება ზაფხულში ზამთრის საბურავებით მოძრაობას?
 • 1
  მცირდება სამუხრუჭე მანძილი
 • 2
  იზრდება საბურავების ცვეთა
 • 3
  იზრდება სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1777
სად უნდა გავრეცხოთ სატრანსპორტო საშუალება, გარემო რომ არ დავაზიანოთ?
 • 1
  ავტოსამრეცხაოში
 • 2
  საავტომობილო პარკირების ადგილას
 • 3
  მდინარის ან წყალსაცავის ნაპირას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1778
რა ზრდის საწვავის მოხმარებას მნიშვნელოვნად?
 • 1
  აუდიომოწყობილობის გამოყენება
 • 2
  ჰაერის გაგრილების სისტემის გამოყენება
 • 3
  ნავიგაციის მოწყობილობის გამოყენება
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1779
რა ამცირებს საწვავის დანახარჯს?
 • 1
  ავტომობილზე შესაბამისი აეროდინამიური მოწყობილობის დაყენება
 • 2
  რეკომენდებულზე ნაკლები ოქტანობის მქონე ბენზინის გამოყენება
 • 3
  მინების ჩაწევა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1780
რა შედეგი მოჰყვება შიგაწვის ძრავის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ძრავის მაღალი ბრუნვის სიჩქარით მართვას?
 • 1
  გაუმჯობესდება ძრავის გაგრილება
 • 2
  გაიზრდება მავნე ნივთიერებების გამოყოფა
 • 3
  შემცირდება ხმაურის დონე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill