ბილეთების სწავლა

Tram კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:998 ბილეთი


#1755
სატრანსპორტო საშუალების მართვის დროს რას შეუძლია დამატებითი ხმაურის გამოწვევა?
 • 1
  ძარის აეროდინამიურობის გასაუმჯობესებელი მოწყობილობების დაყენებას
 • 2
  საწვავის არასრული წვის შედეგად წარმოქმნილი აირების მაყუჩში მოხვედრას
 • 3
  ძრავის დაბალი ბრუნთა რიცხვით მოძრაობას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1756
როგორ უნდა შეცვალოთ გადაცემათა კოლოფის გადაცემები, გარემოს დაცვისა და საწვავის დაზოგვის მიზნით?
 • 1
  გადაცემათა კოლოფი უნდა გადავრთოთ მაღალ გადაცემაზე, რაც შეიძლება ადრე და დაბალ გადაცემაზე გადავრთოთ, რაც შეიძლება გვიან
 • 2
  გადაცემათა კოლოფის გადაცემა შევცვალოთ მხოლოდ მას შემდეგ, როცა მიღწეული იქნება ძრავის მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1757
რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დროს უზრუნველვყოთ გამონაბოლქვის შემცირება და საწვავის დაზოგვა?
 • 1
  საწვავის ავზი უნდა იყოს სრულად შევსებული
 • 2
  ძრავი უნდა იყოს გამართული
 • 3
  ძრავი უნდა იყოს სუფთა, რისთვისაც იგი ხშირად უნდა გავრეცხოთ
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1758
რა შემთხვევაში ხორციელდება საწვავის უმიზნო ხარჯვა და გარემოს დაბინძურება?
 • 1
  შუქნიშნის ნებადამრთველი სიგნალის მოლოდინში, აქსელერატორის სატერფულზე პერიოდული დაწოლისას
 • 2
  დაღმართზე მოძრაობის დროს მაღალი გადაცემის გამოყენებისას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1759
რა მიუთითებს ბენზინის გაზრდილ ხარჯზე?
 • 1
  შავი ფერის გამონაბოლქვი
 • 2
  მაყუჩიდან კონდენსირებული წყლის ორთქლის გამოყოფა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1760
მართვის როგორი სტილი განაპირობებს საწვავის გაზრდილ მოხმარებას?
 • 1
  მოძრაობა თანაბარი სიჩქარით
 • 2
  გადაცემათა კოლოფის სხვადასხვა გადაცემაზე მოძრაობისას ძრავის მაღალ ბრუნთა რიცხვის მიღწევა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1761
როგორ უნდა ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება გარემოს დაცვის მიზნით?
 • 1
  შუქნიშნის წითელი ფერის რეჟიმზე გადასვლის დროს შუქნიშანთან მიახლოებისას ვიმოძრაოთ ინერციის გამოყენებით და შუქნიშანთან დავამუხრუჭოთ დროულად
 • 2
  შუქნიშნის წითელ სიგნალზე გაჩერებისას პერიოდულად დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს
 • 3
  როდესაც შუქნიშანი გადავა მწვანე ფერის რეჟიმზე, სატრანსპორტო საშუალება მაქსიმალურად ავაჩქაროთ
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1762
ქალაქში, პიკის საათში მოძრაობისას რატომ იზრდება საწვავის მოხმარება დროის სხვა მონაკვეთთან მოძრაობასთან შედარებით?
 • 1
  იმიტომ, რომ სატრანსპოროტ საშუალების მართვისას დამუხრუჭებას და აჩქარებას მივმართავთ უფრო ხშირად
 • 2
  იმიტომ, რომ სატრანსპორტო საშუალების მართვა უფრო ხშირად გვიწევს მაღალ გადაცემებზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1763
როგორ შევძლებთ ნაკლები საწვავით მეტი მანძილის გავლას?
 • 1
  გავზრდით აჩქარებას, რომ ყველაზე მაღალ გადაცემას მივაღწიოთ რაც შეიძლება სწრაფად
 • 2
  წინასწარ დავგეგმავთ მოძრაობას , რათა თავიდან ავირიდოთ გაუთვალისწინებელი დამუხრუჭება ან აჩქარება
 • 3
  გადაცემათა გადართვისას ყველა გადაცემაზე მივაღწევთ ძრავის მაქსიმალურ ბრუნთა რიცხვს
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1764
რისი დახმარებით მიიღწევა საწვავის ეკონომია და გამონაბოლქვის შემცირება?
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების შეძენისას დიდი სიმძლავრის სატრანსპორტო საშუალებისთვის უპირატესობის მინიჭებით
 • 2
  უწყვეტ ნაკადში მოძრაობის დროს იძულებითი გაჩერებებისას სატრანსპორტო საშუალების მაღალი გადაცემებით დაძვრით
 • 3
  შესაძლებლობის შემთხვევაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ველოსიპედით სარგებლობით ან ქვეითად მოძრაობით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1765
გარემოს დაცვის მიზნით თავიდან უნდა ავირიდოთ:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მართვა მოკლე მანძილზე
 • 2
  მოძრაობა თანაბარი სიჩქარით
 • 3
  მოძრაობა ქალაქის გარეუბნებში
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1766
როგორ მივაღწევთ საწვავის ეფექტურ ხარჯვას და გამონაბოლქვის შემცირებას?
 • 1
  საბურავებში რეკომენდებული ჰაერის წნევის შენარჩუნებით
 • 2
  დაბალ გადაცემაზე დაბალი სიჩქარით მოძრაობით
 • 3
  თითოეულ გადაცემაზე მაქსიმალური სიმძლავრის მიღწევით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1767
როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ საგზაო მოძრაობის მონაწილეები მიგითითებენ, რომ თქვენი სატრანსპორტო საშუალება გამოყოფს მუქი ფერის გამონაბოლქვს?
 • 1
  დაუყოვნებლივ უნდა გააჩეროთ სატრანსპორტო საშუალება და შეამოწმოთ მისი გამართულობა
 • 2
  დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ დაბალ გადაცემაზე
 • 3
  დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ მაღალ გადაცემაზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1768
რა უპირატესობა აქვს დაბალი სიბლანტის მქონე ძრავის ზეთების გამოყენებას?
 • 1
  ზეთის სავალდებულო გამოცვლამდე იზრდება სატრანსპორტო საშუალების გარბენი
 • 2
  მცირდება მოხმარებული საწვავის რაოდენობა
 • 3
  შესაძლებელია მათი განთავსება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1769
როგორ შევძლებთ საწვავის ეკონომიურ ხარჯვას?
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების სახურავზე დამაგრებული ნებისმიერი არააუცილებელი ტვირთის ან საბარგულის მოხსნით
 • 2
  სალონში განთავსებული ელექტრომოწყობილობების ჩართვით
 • 3
  მთელი წლის განმავლობაში ზამთრის საბურავებით მოძრაობით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1770
როგორ უნდა შევამციროთ საბურავების ცვეთა?
 • 1
  საბურავებში მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ ჰაერის წნევა
 • 2
  საბურავებში ჰაერის წნევის დონე უნდა შევინარჩუნოთ ინსტრუქციით განსაზღვრულ ფარგლებში
 • 3
  მთელი წლის განმავლობაში უნდა ვიმოძრაოთ ზამთრის საბურავებით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1771
როდის არის მიზანშეწონილი შიგაწვის ძრავის გათიშვა?
 • 1
  შუქნიშნის ამკრძალავ სიგნალზე გაჩერების დროს
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-განტვირთვის დროს
 • 3
  ქვეითთა გადასასვლელებთან არსებულ "სდექ" ხაზებთან გაჩერების დროს
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1772
რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის მატებას?
 • 1
  ძრავის გაგრილების სისტემაში სითხის მაღალი დონე
 • 2
  საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა
 • 3
  მაყუჩის გაუმართაობა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1773
რატომ უნდა ავარიდოთ თავი სწრაფად მოძრაობას?
 • 1
  შესაძლოა დაზიანდეს საქარე მინა
 • 2
  სწრაფად მოძრაობის დროს მატულობს საბურავების და სამუხრუჭე ხუნდების ცვეთის ინტენსივობა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1774
რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჰაერის დაბინძურების მაქსიმლურად შესამცირებლად?
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მაყუჩიდან მუქი ფერის გამონაბოლქვის გამოყოფის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღმოვფხვრათ გაუმართაობა
 • 2
  როდესაც გვიწევს მოცდა დიდი ხნის განმავლობაში, გადაცემათა კოლოფი გადავრთოთ ნეიტრალურ მდგომარეობაში და ძრავი ვამუშაოთ უქმ სვლაზე
 • 3
  ყველა გადაცემაზე ვიმოძრაოთ ძრავის მაღალი ბრუნვათა რიცხვით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill