ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:1021 ბილეთი


#1792
რა იწვევს ისეთ ხმაურს, რომლისგანაც თავის არიდება შესაძლებელია?
  • 1
    ხმოვანი სიგნალის გამოყენება მისალმების მიზნით
  • 2
    სატრანსპორტო საშუალების კარის დახურვა
  • 3
    ხმოვანი სიგნალის გამოყენება საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა დროული გაფრთხილებისათვის, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill