ბილეთების სწავლა

D1 კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:966 ბილეთი
#1767
როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ საგზაო მოძრაობის მონაწილეები მიგითითებენ, რომ თქვენი სატრანსპორტო საშუალება გამოყოფს მუქი ფერის გამონაბოლქვს?
 • 1
  დაუყოვნებლივ უნდა გააჩეროთ სატრანსპორტო საშუალება და შეამოწმოთ მისი გამართულობა
 • 2
  დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ დაბალ გადაცემაზე
 • 3
  დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ მაღალ გადაცემაზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1768
რა უპირატესობა აქვს დაბალი სიბლანტის მქონე ძრავის ზეთების გამოყენებას?
 • 1
  ზეთის სავალდებულო გამოცვლამდე იზრდება სატრანსპორტო საშუალების გარბენი
 • 2
  მცირდება მოხმარებული საწვავის რაოდენობა
 • 3
  შესაძლებელია მათი განთავსება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1769
როგორ შევძლებთ საწვავის ეკონომიურ ხარჯვას?
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების სახურავზე დამაგრებული ნებისმიერი არააუცილებელი ტვირთის ან საბარგულის მოხსნით
 • 2
  სალონში განთავსებული ელექტრომოწყობილობების ჩართვით
 • 3
  მთელი წლის განმავლობაში ზამთრის საბურავებით მოძრაობით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1770
როგორ უნდა შევამციროთ საბურავების ცვეთა?
 • 1
  საბურავებში მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ ჰაერის წნევა
 • 2
  საბურავებში ჰაერის წნევის დონე უნდა შევინარჩუნოთ ინსტრუქციით განსაზღვრულ ფარგლებში
 • 3
  მთელი წლის განმავლობაში უნდა ვიმოძრაოთ ზამთრის საბურავებით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1771
როდის არის მიზანშეწონილი შიგაწვის ძრავის გათიშვა?
 • 1
  შუქნიშნის ამკრძალავ სიგნალზე გაჩერების დროს
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-განტვირთვის დროს
 • 3
  ქვეითთა გადასასვლელებთან არსებულ "სდექ" ხაზებთან გაჩერების დროს
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1772
რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის მატებას?
 • 1
  ძრავის გაგრილების სისტემაში სითხის მაღალი დონე
 • 2
  საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა
 • 3
  მაყუჩის გაუმართაობა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1773
რატომ უნდა ავარიდოთ თავი სწრაფად მოძრაობას?
 • 1
  შესაძლოა დაზიანდეს საქარე მინა
 • 2
  სწრაფად მოძრაობის დროს მატულობს საბურავების და სამუხრუჭე ხუნდების ცვეთის ინტენსივობა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1774
რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჰაერის დაბინძურების მაქსიმლურად შესამცირებლად?
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მაყუჩიდან მუქი ფერის გამონაბოლქვის გამოყოფის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღმოვფხვრათ გაუმართაობა
 • 2
  როდესაც გვიწევს მოცდა დიდი ხნის განმავლობაში, გადაცემათა კოლოფი გადავრთოთ ნეიტრალურ მდგომარეობაში და ძრავი ვამუშაოთ უქმ სვლაზე
 • 3
  ყველა გადაცემაზე ვიმოძრაოთ ძრავის მაღალი ბრუნვათა რიცხვით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1775
სატრანსპორტო საშუალების ცივი ძრავით დაძვრისას, როგორ შევძლებთ თავი ავარიდოთ გარემოს დაბინძურებას ისე, რომ ზიანი არ მივაყენოთ ავტომობილის ძრავს?
 • 1
  დავძრათ სატრანსპორტო საშუალება და დაძვრის შემდეგ მცირე ხნით ვიმოძრაოთ ძრავის დაბალი ბრუნვათა რიცხვით მანამ, სანამ ძრავი არ გათბება
 • 2
  დაძვრამდე რამდენჯერმე დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს, რათა ძრავის ტემპერატურამ დროულად მიაღწიოს დადგენილ ნორმას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1776
რა შედეგი მოჰყვება ზაფხულში ზამთრის საბურავებით მოძრაობას?
 • 1
  მცირდება სამუხრუჭე მანძილი
 • 2
  იზრდება საბურავების ცვეთა
 • 3
  იზრდება სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1777
სად უნდა გავრეცხოთ სატრანსპორტო საშუალება, გარემო რომ არ დავაზიანოთ?
 • 1
  ავტოსამრეცხაოში
 • 2
  საავტომობილო პარკირების ადგილას
 • 3
  მდინარის ან წყალსაცავის ნაპირას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1778
რა ზრდის საწვავის მოხმარებას მნიშვნელოვნად?
 • 1
  აუდიომოწყობილობის გამოყენება
 • 2
  ჰაერის გაგრილების სისტემის გამოყენება
 • 3
  ნავიგაციის მოწყობილობის გამოყენება
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1779
რა ამცირებს საწვავის დანახარჯს?
 • 1
  ავტომობილზე შესაბამისი აეროდინამიური მოწყობილობის დაყენება
 • 2
  რეკომენდებულზე ნაკლები ოქტანობის მქონე ბენზინის გამოყენება
 • 3
  მინების ჩაწევა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1780
რა შედეგი მოჰყვება შიგაწვის ძრავის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ძრავის მაღალი ბრუნვის სიჩქარით მართვას?
 • 1
  გაუმჯობესდება ძრავის გაგრილება
 • 2
  გაიზრდება მავნე ნივთიერებების გამოყოფა
 • 3
  შემცირდება ხმაურის დონე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1781
რა უნდა იცოდეთ კატალიზატორის შესახებ?
 • 1
  კატალიზატორის გაუმართაობა გავლენას არ ახდენს გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის ხარისხზე
 • 2
  კატალიზატორი შეიძლება დაზიანდეს, თუ სატრანსპორტო საშუალების დაქოქვა წარმოებს მისი ბუქსირებით
 • 3
  კატალიზატორში მოხვედრილი არასრული წვის პროდუქტები გავლენას არ ახდენს კატალიზატორის გამართულობაზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1782
როგორ შეიძლება საბურავების ცვეთის ინტენსივობის შემცირება?
 • 1
  მაღალი სიჩქარით მოძრაობით
 • 2
  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დადგენილ დონეზე შენარჩუნებით
 • 3
  ზამთრის საბურავების ზაფხულში გამოყენებით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1783
როგორ უნდა იქნას მიღწეული გარემოზე ზემოქმედების შემცირება?
 • 1
  საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან ერთად ერთი სატრანსპორტო საშუალების გაზიარებით და მათთან ერთად მგზავრობით
 • 2
  გადატვირთული საგზაო მოძრაობის მიუხედავად, საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების მართვით
 • 3
  საგზაო მოძრაობის დროს ხერგილში მოხვედრისას სატრანსპორტო საშუალების დაკეტვით და ქვეითად გზის გაგრძელებით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1784
რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მიერ საწვავის მოხმარების გაზრდას?
 • 1
  მინების დაკეტვა
 • 2
  მგზავრთა რაოდენობის ან/და გადასაზიდი ტვირთის მატება
 • 3
  საბურავებში ჰაერის წნევის დონის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1785
როგორ შევძლებთ საწვავის დაზოგვას?
 • 1
  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დონის ინსტრუქციით განსაზღვრულ დონეზე მეტად შემცირებით
 • 2
  სახურავზე დამაგრებული საბარგულის ან თხილამურების სამაგრის მოხსნით
 • 3
  მოძრაობის დროს უმაღლეს გადაცემაზე გადართვისგან თავის არიდებით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1786
რომელი ქცევა მიუთითებს გარემოზე ზრუნვაზე?
 • 1
  მგზავრობისათვის არჩევანის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გაკეთება
 • 2
  ინტენსიური მოძრაობისას წინ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალებიდან მინიმალურად დასაშვები დისტანციის შენარჩუნება
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill