ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:864 ბილეთი


#1202
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი აწვდის მძღოლს ინფორმაციას დგომა-გაჩერების ამკრძალავი ნიშნების მოქმედების ზონაში მისი ყოფნის თაობაზე?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ II და III
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1204
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას ან მოძრაობის მიმართულებას, უშუალოდ გზასთან მდებარე აღნიშნული ობიექტისაკენ?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II
 • 4
  მხოლოდ III
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1210
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომლის მოქმედება ვრცელდება შაბათ-კვირას და სადღესასწაულო დღეებში?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ I
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1212
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომელი მიუთითებს დღე-ღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშანი?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ III
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1214
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომელი, მიუთითებს კვირის დღეებსა და დღე-ღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშანი?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ IV
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ I
საგზაო მონიშვნა A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1216
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ გასწრება აკრძალულია:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  ღრუბლიან ამინდში
 • 3
  როცა გზის სავალი ნაწილის საფარი სველია
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1224
რომელი საცნობი ნიშანი მაგრდება იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების წინა და უკანა მხარეს, რომელსაც სმენადაქვეითებული მძღოლი მართავს?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ I
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1229
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იძლევა ინფორმაციას საქართველოს გზებზე დადგენილი სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვების შესახებ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#1231
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#1233
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს ტერიტორიას, რომელზედაც მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ ქვეითებისათვის?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#1235
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზას, რომელსაც არა აქვს გამჭოლი გასასვლელი?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#1237
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში არ არის ნებადართული მარცხნივ მოხვევა?
 • 1
  მხოლოდ III
 • 2
  მხოლოდ IV
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ II
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა A, A1 C D B+C1, Mill
#1239
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას
 • 2
  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებლად
 • 3
  მიუთითებს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ადგილს, რეგულირებად გზაჯვარედინებსა და არარეგულირებად სარკინიგზო გადასასვლელებზე
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#1240
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იძლევა ინფორმაციას საცურაო აუზის ან პლიაჟის შესახებ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1242
მოცემული საგზაო ნიშნები მძღოლს აწვდის ინფორმაციას, რომ ნიშნის დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  400 მეტრის მანძილზე უსწორმასწორო გზაა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
 • 2
  400 მეტრის შემდეგ იწყება უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
 • 3
  150-300 მეტრის შემდეგ იწყება 400 მეტრის სიგრძის უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1245
მოცემული საგზაო ნიშანი მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით
 • 2
  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1246
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1247
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  როგორც A, ასევე B ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 D Tram B+C1, Mill
#1248
მოცემულ სიტუაციაში, რომელ მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1249
მოცემულ სიტუაციაში, რომელ მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით ავტომობილის მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლს
საგზაო მონიშვნა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill