ბილეთების სწავლა

D1 კატეგორია

დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები

სულ:9 ბილეთი
#1196
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები (დაფები) მიუთითებენ:
 • 1
  გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას
 • 2
  მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე
 • 3
  მანძილს გზის მიღმა (მოშორებით) მდებარე ობიექტამდე
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#1198
მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშანი (დაფა) მიუთითებს:
 • 1
  მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე
 • 2
  გამაფრთხილებელი ნიშნებით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციო–მაჩვენებელი ნიშნების მოქმედების ზონას
 • 3
  გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C1 D1 Tram B+C1, Mill
#1208
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომლის მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ მსუბუქ ავტომობილზე?
 • 1
  მხოლოდ IV
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ I
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C C1 D1 Tram B+C1, Mill
#1216
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ გასწრება აკრძალულია:
 • 1
  დღე-ღამის ბნელ დროს
 • 2
  ღრუბლიან ამინდში
 • 3
  როცა გზის სავალი ნაწილის საფარი სველია
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1242
მოცემული საგზაო ნიშნები მძღოლს აწვდის ინფორმაციას, რომ ნიშნის დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  400 მეტრის მანძილზე უსწორმასწორო გზაა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
 • 2
  400 მეტრის შემდეგ იწყება უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
 • 3
  150-300 მეტრის შემდეგ იწყება 400 მეტრის სიგრძის უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1243
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა თეთრი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1244
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა ყვითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1245
მოცემული საგზაო ნიშანი მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით
 • 2
  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1246
მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:
 • 1
  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით
დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill