ბილეთების სწავლა

C1 კატეგორია

საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები

სულ:21 ბილეთი


#1238
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაშია ნებადართული მობრუნება?
 • 1
  არცერთის
 • 2
  ყველასი
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ I და III
საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill