ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

მიმთითებელი ნიშნები

სულ:21 ბილეთი


#1168
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს მობრუნების ადგილს?
 • 1
  მხოლოდ II
 • 2
  მხოლოდ I
 • 3
  მხოლოდ IV
 • 4
  მხოლოდ III
მიმთითებელი ნიშნები B, B1 C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill