ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

ამკრძალავი ნიშნები

სულ:49 ბილეთი


#764
მოცემული საგზაო ნიშნების მოქმედება ვრცელდება:
 • 1
  გზის იმ მხარეზე, რომელზედაც ისინია დადგმული
 • 2
  სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია ნიშანი
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#766
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება ვრცელდება ნიშნის დადგმის ადგილიდან მის შემდეგ მდებარე უახლოეს გზაჯვარედინამდე, ხოლო დასახლებულ პუნქტში, თუ არ არის გზაჯვარედინი - დასახლებული პუნქტის ბოლომდე.
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ II და III
 • 3
  მხოლოდ I, II და IV
 • 4
  ყველა მოცემული საგზაო ნიშნის
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1410
რომელია ერთჩამჩიანი ექსკავატორის საექსპლუატაციო მწარმოებლობის განზომილება?
 • 1
  ჰა/სთ
 • 2
  მ²/სთ
 • 3
  მ³/სთ
 • 4
  მ/სთ
ამკრძალავი ნიშნები T, S
#1411
საგზაო-სამშენებლო მანქანებში გვხვდება შემდეგი სახის ტრანსმისია:
 • 1
  მექანიკური
 • 2
  ჰიდრავლიკური
 • 3
  პნევმატიკური
 • 4
  კომბინირებული
ამკრძალავი ნიშნები T, S
#1412
ჰიდრავლიკური მართვის სისტემის შემადგენელი ელემენტია:
 • 1
  ჰიდრავლიკური ტუმბო
 • 2
  სარედაქციო-დამცველი სარქველი
 • 3
  ჰიდროგამანაწილებელი
 • 4
  შემსრულებელი მექანიზმი
ამკრძალავი ნიშნები T, S
#1413
საგზაო-სამშენებლო მანქანების სავალი მოწყობილობა არის:
 • 1
  მუხლუხა
 • 2
  პნევმოთვლიანი
 • 3
  მაბიჯი
 • 4
  საჰაერო ბალიშზე
ამკრძალავი ნიშნები T, S
#1414
საგზაო-სამშენებლო მანქანების სავალი მოწყობილობა არის:
 • 1
  ხისტი თვლიანი
 • 2
  მაბიჯი
 • 3
  მცურავი
 • 4
  კომბინირებული
ამკრძალავი ნიშნები T, S
#1415
რომელია პნევმოთვლიანი სავალი მოწყობილობის უარყოფითი მახასიათებელი?
 • 1
  მაღალი სატრანსპორტო სიჩქარე
 • 2
  წნევის რეგულირება საყრდენებზე
 • 3
  გრუნტზე დიდი დაწოლა
 • 4
  მაღალი მარგი ქმედების კოეფიციენტი
ამკრძალავი ნიშნები T, S
#1416
თუ პნევმოთვლიანი სვლის თვლების ფორმულაა 6x4, რამდენი თვალია წამყვანი?
 • 1
  6
 • 2
  10
 • 3
  4
ამკრძალავი ნიშნები T, S