ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

ამკრძალავი ნიშნები

სულ:27 ბილეთი


#750
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I, II და IV
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ III და IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#751
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ნიშნის მოქმედების ზონაში მდებარე საწარმოს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ II და IV
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#752
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ნიშნის მოქმედების ზონაში მდებარე საწარმოს?
 • 1
  მხოლოდ I, II და III
 • 2
  მხოლოდ I, II და IV
 • 3
  მხოლოდ II, III და IV
 • 4
  ყველა
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#754
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ან ეკუთვნის ნიშნის მოქმედების ზონაში მცხოვრებ ან მომუშავე პირს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ III და IV
 • 4
  ყველა მოცემული საგზაო ნიშნის
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#756
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ან ეკუთვნის ნიშნის მოქმედების ზონაში მცხოვრებ ან მომუშავე პირს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ II და IV
 • 4
  მხოლოდ III და IV
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1102
დაარღვევს თუ არა შავი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  დაარღვევს
 • 2
  არ დაარღვევს
ამკრძალავი ნიშნები B, B1 D Tram B+C1, Mill
#1262
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრით მითითებულ ადგილას ავტომობილის გაჩერება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill