ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

ამკრძალავი ნიშნები

სულ:8 ბილეთი
#254
მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში მოპედითა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს:
 • 1
  20 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  50 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  45 კმ/სთ სიჩქარით
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 T, S Tram B+C1, Mill
#255
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე მითითებულზე მეტი სიჩქარით
 • 2
  აღნიშნავს მაქსიმალური სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს
 • 3
  მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდირებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#353
აქვს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, სურათზე მითითებულ ადგილას, ავტომობილის სადგომზე დაყენების უფლება, თვის ლუწ რიცხვებში 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#691
მოცემული საგზაო ნიშანი:
 • 1
  აფრთხილებს გზაზე ბავშვების გამოჩენის შესაძლებლობის შესახებ
 • 2
  კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას
 • 3
  აღნიშნავს საცხოვრებელი ზონის დასასრულს
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 D T, S Tram B+C1, Mill
#749
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ I და IV
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#751
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ნიშნის მოქმედების ზონაში მდებარე საწარმოს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ II და IV
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#754
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახურება ან ეკუთვნის ნიშნის მოქმედების ზონაში მცხოვრებ ან მომუშავე პირს?
 • 1
  მხოლოდ I და II
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ III და IV
 • 4
  ყველა მოცემული საგზაო ნიშნის
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1262
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრით მითითებულ ადგილას ავტომობილის გაჩერება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
ამკრძალავი ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill