ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

ეკო-მართვა

სულ:51 ბილეთი
#1742
რა უნდა გვახსოვდეს მავნე ნივთიერებებისგან გარემოს დასაცავად?
 • 1
  უნდა მოვერიდოთ სატრანსპორტო საშუალების დგომას ჩართული ძრავით
 • 2
  მოძრაობის დროის შესამცირებლად სატრანსპორტო საშუალება უნდა ვმართოთ ინტენსიური აჩქარებით და მკვეთრად დამუხრუჭებით
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალება უნდა ვმართოთ ძრავის ბრუნვის მაღალი სიჩქარით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1743
იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ საწვავის გაზრდილი ხარჯი და მავნე ნივთიერებების მომატებული გამოყოფა, დროულად უნდა გამოვცვალოთ:
 • 1
  ძრავის ჰაერის ფილტრი
 • 2
  მგზავრთა სალონის ვენტილაციის ფილტრი
 • 3
  საქარე მინის მინასაწმენდები
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1744
რას იწვევს საბურავებში რეკომენდებულ დონეზე ქვემოთ ჰაერის წნევის შემცირება?
 • 1
  ზრდის საწვავის მოხმარებას
 • 2
  ამცირებს საბურავების ცვეთას
 • 3
  ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1745
როდის უნდა გავთიშოთ ძრავი საწვავის ეკონომიისა და გამონაბოლქვის შემცირების მიზნით?
 • 1
  როდესაც შეფერხებული მოძრაობის პირობებში გვიწევს დიდი ხნით დგომა
 • 2
  როდესაც ვმოძრაობთ დაღმართზე
 • 3
  როდესაც ვჩერდებით "სდექ" ნიშანთან
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1746
სატრანსპორტო საშუალების რომელიმე აგრეგატიდან გამოჟონილი ზეთი:
 • 1
  ნიადაგზე მოხვედრის შემთხვევაში ანოყიერებს მას
 • 2
  აბინძურებს გარემოს
 • 3
  ზეგავლენას არ ახდენს გარემოზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1747
რა უნდა გვახსოვდეს სატრანსპორტო საშუალების საწვავით გამართვისას?
 • 1
  საწვავით გამართვისას სატრანსპორტო საშუალების ძრავი უნდა მუშაობდეს უქმ სვლაზე
 • 2
  არ უნდა განვაგრძოთ საწვავის ჩასხმა მას შემდეგ, რაც საწვავის ავზის გავსების შედეგად ჩასასხმელი მოწყობილობა (პისტოლეტი) ავტომატურად გაითიშება
 • 3
  შესაძლებლობის შემთხვევაში საწვავის ავზი უნდა შევავსოთ კიდემდე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1748
რა შეიძლება გამოიწვიოს გამოსაბოლქვი სისტემის გაუმართაობამ?
 • 1
  საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვა
 • 2
  გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების რაოდენობის ზრდა
 • 3
  მოხმარებული საწვავის რაოდენობის მნიშვნელოვნად შემცირება
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1749
როგორ არის შესაძლებელი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის შემცირება?
 • 1
  უნივერსალური საბურავების გამოყენებით
 • 2
  ძრავის ჰაერის ფილტრის მოხსნით
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალების ძრავის დაბალი ბრუნვის სიჩქარით მართვის
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1750
სად უნდა განხორციელდეს გამოყენებული ზეთების, საცხებ-საპოხი სითხეების და აკუმულატორების გადატანა მათი განადგურების მიზნით?
 • 1
  დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით
 • 2
  საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელზე
 • 3
  გადამამუშავებელ ცენტრებში
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1751
როგორ უნდა შევამციროთ საწვავის ხარჯი თანაბარი სიჩქარით მოძრაობისას?
 • 1
  გამოვიყენოთ კრუიზკონტროლი, რომელიც თავად არეგულირებს მოძრაობის სიჩქარეს
 • 2
  ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება მინიმალური სიჩქარით
 • 3
  ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება მაქსიმალური სიჩქარით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1752
როგორი რეჟიმით მოძრაობა იწვევს საწვავის მოხმარების შემცირებას?
 • 1
  მოძრაობა ძრავის ბრუნვის დაბალი სიჩქარით
 • 2
  მოძრაობა ძრავის ბრუნვის მაღალი სიჩქარით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1753
თქვენ გიწევთ მოცდა რკინიგზის გადასასვლელის დაკეტილ შლაგბაუმთან. როგორ იზრუნებთ საწვავის მოხმარების შემცირებასა და გარემოს დაცვაზე?
 • 1
  ძრავის გათიშვით
 • 2
  ძრავის უქმი სვლის რეჟიმზე გადაყვანით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1754
ჩამოთვლილთაგან რომელი უწყობს ხელს გარემოს დაცვას?
 • 1
  დაბალი გორვის წინაღობის მქონე საბურავების გამოყენება
 • 2
  გზიდან გადაცემული ბიძგების შემცირების მიზნით საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად შემცირება
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებაში ჰაერის კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემების ამუშავება
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1755
სატრანსპორტო საშუალების მართვის დროს რას შეუძლია დამატებითი ხმაურის გამოწვევა?
 • 1
  ძარის აეროდინამიურობის გასაუმჯობესებელი მოწყობილობების დაყენებას
 • 2
  საწვავის არასრული წვის შედეგად წარმოქმნილი აირების მაყუჩში მოხვედრას
 • 3
  ძრავის დაბალი ბრუნთა რიცხვით მოძრაობას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1756
როგორ უნდა შეცვალოთ გადაცემათა კოლოფის გადაცემები, გარემოს დაცვისა და საწვავის დაზოგვის მიზნით?
 • 1
  გადაცემათა კოლოფი უნდა გადავრთოთ მაღალ გადაცემაზე, რაც შეიძლება ადრე და დაბალ გადაცემაზე გადავრთოთ, რაც შეიძლება გვიან
 • 2
  გადაცემათა კოლოფის გადაცემა შევცვალოთ მხოლოდ მას შემდეგ, როცა მიღწეული იქნება ძრავის მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1757
რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დროს უზრუნველვყოთ გამონაბოლქვის შემცირება და საწვავის დაზოგვა?
 • 1
  საწვავის ავზი უნდა იყოს სრულად შევსებული
 • 2
  ძრავი უნდა იყოს გამართული
 • 3
  ძრავი უნდა იყოს სუფთა, რისთვისაც იგი ხშირად უნდა გავრეცხოთ
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1758
რა შემთხვევაში ხორციელდება საწვავის უმიზნო ხარჯვა და გარემოს დაბინძურება?
 • 1
  შუქნიშნის ნებადამრთველი სიგნალის მოლოდინში, აქსელერატორის სატერფულზე პერიოდული დაწოლისას
 • 2
  დაღმართზე მოძრაობის დროს მაღალი გადაცემის გამოყენებისას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1759
რა მიუთითებს ბენზინის გაზრდილ ხარჯზე?
 • 1
  შავი ფერის გამონაბოლქვი
 • 2
  მაყუჩიდან კონდენსირებული წყლის ორთქლის გამოყოფა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1760
მართვის როგორი სტილი განაპირობებს საწვავის გაზრდილ მოხმარებას?
 • 1
  მოძრაობა თანაბარი სიჩქარით
 • 2
  გადაცემათა კოლოფის სხვადასხვა გადაცემაზე მოძრაობისას ძრავის მაღალ ბრუნთა რიცხვის მიღწევა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1761
როგორ უნდა ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება გარემოს დაცვის მიზნით?
 • 1
  შუქნიშნის წითელი ფერის რეჟიმზე გადასვლის დროს შუქნიშანთან მიახლოებისას ვიმოძრაოთ ინერციის გამოყენებით და შუქნიშანთან დავამუხრუჭოთ დროულად
 • 2
  შუქნიშნის წითელ სიგნალზე გაჩერებისას პერიოდულად დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს
 • 3
  როდესაც შუქნიშანი გადავა მწვანე ფერის რეჟიმზე, სატრანსპორტო საშუალება მაქსიმალურად ავაჩქაროთ
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill