ბილეთების სწავლა

კატეგორია

სამედიცინო დახმარება

სულ:127 ბილეთი


#1524
გამოყენებული ენერგიის წყაროს მიხედვით სასოფლო-სამეურნეო აგრეგატი შეიძლება იყოს:
 • 1
  თბური, ელექტრული, ჰიდრავლიკური, საჭაპანე
 • 2
  ბენზინის, დიზელის, ნავთის, ხის სპირტის
 • 3
  მობილური და სტაციონარული
 • 4
  მარტივი, კომპლექსური, კომბინირებული
სამედიცინო დახმარება T, S
#1525
ტრაქტორების და ავტომობილების ტექწნიკური მომსახურების სისტემაში შედის:
 • 1
  გამოსახმარისება, ყოველი ცვლის, პერიოდული და სეზონური ტექნიკური მომსახურება
 • 2
  ტექნიკური დათვალიერება, ყოველი ცვლის და სეზონური ტექნიკური მომსახურება
 • 3
  გამოსახმარისება, პერიოდული და სეზონური ტექნიკური მომსახურება
 • 4
  დიაგნოსტიკა, ყოველი ცვლის, პერიოდული და სეზონური ტექნიკური მომსახურება
სამედიცინო დახმარება T, S
#1526
ტრაქტორების ტექნიკური დიაგნოსტიკა წარმოადგენს:
 • 1
  მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის პროცესს დაუშლელად
 • 2
  მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის პროცესს დაშლის საშუალებით
 • 3
  მათი ტექნიკური მდგომარეობის პროგნოზირების პროცესს
სამედიცინო დახმარება T, S
#1527
მანქანათა სისტემების ოპტიმიზაციის ამოცანის მიზანს წარმოადგენს:
 • 1
  მოცემული პირობებისათვის ისეთი მანქანათა სისტემის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებას, შრომითი რესურსების ეკონომიური გამოყენებით
 • 2
  მოცემული პირობებისათვის ისეთი მანქანათა სისტემის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს მოცემული პროდუქციის წარმოებას, ისე, რომ რომელიმე კრიტერიუმი მიაღწევს მინიმალურ მნიშვნელობას
 • 3
  მოცემული პირობებისათვის ისეთი მანქანათა სისტემის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებას, ხელის შრომის გამორიცხვით
 • 4
  მოცემული პირობებისათვის ისეთი მანქანათა სისტემის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს რაღაც სახის პროდუქციის წარმოებას, ენერგომატარებლების დაზოგვით
სამედიცინო დახმარება T, S
#1570
რა ტექნოლოგიური თვისებები ახასიათებს ნიადაგს?
 • 1
  წებოვნება
 • 2
  ნიადაგის ტენიანობა
 • 3
  ფორიანობა
სამედიცინო დახმარება T, S
#1571
ხვნის სახეებია?
 • 1
  მხოლოდ კულტურული
 • 2
  მხოლოდ ხვნა ბელტის მთლიანი გადაბრუნებით
 • 3
  მხოლოდ რომბული
 • 4
  ყველა ჩამოთვლილი სახეები
სამედიცინო დახმარება T, S
#1573
რომელი მექანიზმია გამოყენებული დგუშიან შიგაწვის ძრავაში?
 • 1
  ჭიახრახნული მექანიზმი
 • 2
  კულისა მექანიზმი
 • 3
  მრუმხარა-ბარბაცა მექანიზმი
 • 4
  პლანეტარული მექანიზმი
სამედიცინო დახმარება T, S
#1574
სავალი ნაწილის მიხედვით სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორები კლასიფიცირდება:
 • 1
  საერთო დანიშნულების, უნივერსალური სათოხნი, სპეციალური
 • 2
  ჩარჩოიანი, ნახევრადჩარჩოიანი, უჩარჩო
 • 3
  მუხლუხა, ნახევრადმუხლუხა, თვლიანი
 • 4
  სამთო, ჭაობნარის, სამელიორაციო, საბაღბოსტნე
სამედიცინო დახმარება T, S
#1575
რომელ ძრავაში გამოიყენება ანთების ბატარეული სისტემა?
 • 1
  დიზელის ძრავებში
 • 2
  კარბურატორიან ძრავებში
 • 3
  ელექტრო ძრავებში
 • 4
  ჰიდრავლიკურ ძრავებში
სამედიცინო დახმარება T, S
#1582
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს სპეციალური შუქურა და ხმოვანი სიგნალები?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის, ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1583
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  როგორც მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის, ასევე ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  საიდუნქციო მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C1 B+C1, Mill
#1584
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ სარგებლობს უპირატესობით ავტობუსის მძღოლი, ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  როგორც მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის, ასევე სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1585
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მოტოციკლის მძღოლის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1586
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის მძღოლის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1587
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?
 • 1
  მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის და ტრაქტორის მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება D1
#1589
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?
 • 1
  მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1590
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ კვადროციკლის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც კვადროციკლის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება D D1
#1592
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ყვითელი ავტომობილის, ასევე ლურჯი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill
#1593
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ყვითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება D
#1594
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ტრამვაის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება C C1 B+C1, Mill