ბილეთების სწავლა

B, B1 კატეგორია

სასწავლო სვლა

სულ:8 ბილეთი
#903
სასწავლო სვლის განხორციელებისას ინსტრუქტორ-მასწავლებელი გათანაბრებულია:
 • 1
  მგზავრთან
 • 2
  მძღოლთან
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილთაგან არცერთთან
სასწავლო სვლა B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1131
სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლება (სასწავლო სვლა) ნებადართულია იმ გზებზე, რომელთა სიაც დადგენილი წესით მტკიცდება:
 • 1
  ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ
 • 2
  მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ
 • 3
  ინსტრუქტორ-მასწავლებლის გადაწყვეტილებით
სასწავლო სვლა B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1132
პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი უნდა იყოს:
 • 1
  მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი გადაბმულობისა და მუხრუჭის დამატებითი სატერფულებით
 • 2
  მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი უკუხედვის სარკით
 • 3
  მხოლოდ საცნობი ნიშნით - „სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება“
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოწყობილობით
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#1133
სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის საწყისი ჩვევების შესწავლა დასაშვებია:
 • 1
  ნაკლები ინტესივობის ნებისმიერ გზაზე
 • 2
  მხოლოდ დახურულ მოედანზე ან ავტოდრომზე
 • 3
  დასახლებული პუნქტის გარეუბანში
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1134
გზაზე სასწავლო სვლა დასაშვებია:
 • 1
  მხოლოდ სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით, ინსტრუქტორ-მასწავლებელთან ერთად
 • 2
  ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, მფლობელთან ერთად
 • 3
  როგორც სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით, ინსტრუქტორ-მასწავლებელთან ერთად, ასევე ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, მფლობელთან ერთად
სასწავლო სვლა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1136
რომელი მიმართულებით არის აკრძალული სასწავლო ავტომობილის მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1137
აკრძალულია თუ არა სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
სასწავლო სვლა B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1138
აკრძალულია თუ არა სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill