ბილეთების სწავლა

D კატეგორია

გაჩერება დგომა

სულ:42 ბილეთი


#1263
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  არც A და ასევე არც B ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1269
მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:
 • 1
  მხოლოდ A ადგილას
 • 2
  მხოლოდ B ადგილას
 • 3
  როგორც A ადგილას, B ასევე ადგილას
გაჩერება დგომა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill