ბილეთების სწავლა

B, B1 კატეგორია

გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით

სულ:54 ბილეთი


#426
გარდა გზიდან მარცხენა მხრიდან გასვლის შემთხვევისა, მძღოლი, რომელიც დარწმუნდება, რომ მის უკან მომავალი მძღოლი აპირებს გასწრებას ვალდებულია:
 • 1
  მიუახლოვდეს გზის სავალი ნაწილის მარჯვენა კიდეს და გაზარდოს სიჩქარე
 • 2
  დაიკავოს თანმხვედრი მიმართულების უკიდურესი მარცხენა მხარე და შეამციროს სიჩქარე
 • 3
  შეძლებისდაგვარად მიუახლოვდეს გზის სავალი ნაწილის მარჯვენა კიდეს და არ გაზარდოს სიჩქარე
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#432
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#434
მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#438
ეკრძალება თუ არა გასასწრები სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ხელი შეუშალოს გასწრებას მოძრაობის სიჩქარის მომატებით ან სხვა მოქმედებით?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#469
აქვს თუ არა უფლება მძღოლს მოაბრუნოს ავტომობილი ისრის მიმართულებით, თუ გვირაბი აღნიშნულია საგზაო ნიშნით 1.32 ("გვირაბი")?
 • 1
  აქვს უფლება, თუ გვირაბი დასახლებულ პუნქტშია
 • 2
  აქვს უფლება, თუ გვირაბი დაუსახლებელ პუნქტშია
 • 3
  არ აქვს უფლება
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#492
რომელი ავტომობილის მძღოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  შავი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  თეთრი ავტომობილის მძღოლს
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 Tram B+C1, Mill
#506
ისრით ნაჩვენები რომელი მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში დაარღვევს მოპედის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს?
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 Tram B+C1, Mill
#507
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ ველოსიპედის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ მოპედის მძღოლს
 • 3
  ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
 • 4
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 Tram B+C1, Mill
#508
ეკრძალება თუ არა მოპედის მძღოლს 40 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობა ისრის მიმართულებით?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 Tram B+C1, Mill
#509
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?
 • 1
  მხოლოდ მოპედის მძღოლს
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 3
  ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
 • 4
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 Tram B+C1, Mill
#510
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობისის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი
 • 2
  მხოლოდ მოტოციკლების მძღოლები
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#885
„გასწრება“ ნიშნავს:
 • 1
  დაკავებული ზოლიდან გამოსვლით, იმავე ზოლში თანხვდენილი მიმართულებით, წინ მოძრავი ერთი ან რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალების გადასწრებას
 • 2
  თანხვედრი მიმართულებით მოძრაობის ზოლებში სატრანსპორტო საშუალების უფრო სწრაფ მოძრაობას, ვიდრე სავალი ნაწილის ნაპირთან ახლოს მდებარე ზოლებში მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებისა
 • 3
  მეზობელ მოძრაობის ზოლში საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი ერთი ან რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალების გვერდის აქცევას
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#954
თუ გასწრებისას აღმოჩნდა დაბრკოლება ან საფრთხე, რომელიც გასწრების დაწყებამდე მძღოლს არ შეეძლო გაეთვალისწინებინა, მძღოლი ვალდებულია:
 • 1
  გაზარდოს სისწრაფე, რათა დროულად დაასრულოს გასწრების მანევრი
 • 2
  მისცეს ხმოვანი სიგნალი და გააგრძელოს გასწრების მანევრის შესრულება
 • 3
  შეწყვიტოს გასწრება
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#310
ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება, თუ მოცემულ გზის მონაკვეთზე ხილვადობა შეზღუდულია?
 • 1
  ეკრძალება
 • 2
  არ ეკრძალება
გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით B, B1 D Tram B+C1, Mill