ბილეთების სწავლა

B+C1, Mill კატეგორია

სპეციალური სიგნალის გამოყენება

სულ:24 ბილეთი
#1020
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?
 • 1
  ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  ავტობუსის მძღოლს
სპეციალური სიგნალის გამოყენება B, B1 D1 Tram B+C1, Mill
#1021
სატვირთო ავტომობილი ავტომაგისტრალზე ასრულებს დასასუფთავებელ სამუშაოებს. აქვს თუ არა უფლება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, თუ ავტომობილს ჩართული აქვს ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?
 • 1
  აქვს უფლება
 • 2
  არ აქვს უფლება
სპეციალური სიგნალის გამოყენება B, B1 C C1 Tram B+C1, Mill
#1026
რა თანამიმდევრობით უნდა გაირონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?
 • 1
  ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - მოტოციკლმა, ბოლოს - ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა
 • 2
  ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, შემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა, ბოლოს - მოტოციკლმა
 • 3
  ჯერ უნდა გაიაროს მოტოციკლმა, შემდეგ - ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, ბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა
სპეციალური სიგნალის გამოყენება A, A1 B, B1 D Tram B+C1, Mill
#1028
რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერეტიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?
 • 1
  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს
 • 2
  ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს
სპეციალური სიგნალის გამოყენება B, B1 C1 Tram B+C1, Mill