სტატისტიკა

ჩატარებული ტესტების სტატისტიკა


 • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 10966
 • ბოლო კვირას ჩატარებული ბულეთების რაოდენობა: 159
 • ჩაბარებული გამოცდა: 7625
 • წარუმატებელი გამოცდა: 3341
 • სწორი პასუხების რაოდენობა: 332876
 • არასწორი პასუხების რაოდენობა: 32597
 • რამდენმა მომხმარებელმა ჩაატარა ტესტი: 757
 • პოპულარული კატეგორია: B, B1

რთული საკითხები


 • მოძრაობის უსაფრთხოება 6% შეცდომა:1708
 • შუქნიშნის სიგნალები 6% შეცდომა:1629
 • ამკრძალავი ნიშნები 5% შეცდომა:1595
 • მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია 5% შეცდომა:1544
 • ადმინისტრაციული კანონი 5% შეცდომა:1446
 • სამედიცინო დახმარება 4% შეცდომა:1287
 • მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 4% შეცდომა:1260
 • მაფრთხილებელი ნიშნები 4% შეცდომა:1250
 • გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 4% შეცდომა:1166
 • ეკო-მართვა 4% შეცდომა:1163
 • სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 4% შეცდომა:1141
 • გაჩერება დგომა 4% შეცდომა:1120
 • გზაჯვარედინის გავლა 4% შეცდომა:1115
 • მარეგულირებლის სიგნალები 3% შეცდომა:1064
 • დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 2% შეცდომა:791
 • საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 2% შეცდომა:775
 • პრიორიტეტის ნიშნები 2% შეცდომა:773
 • სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 2% შეცდომა:634
 • მიმთითებელი ნიშნები 2% შეცდომა:626
 • ბუქსირება 2% შეცდომა:610
 • მოძრაობის სიჩქარე 2% შეცდომა:567
 • ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 1% შეცდომა:526
 • გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 1% შეცდომა:415
 • საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 1% შეცდომა:401
 • რკინიგზის გადასასვლელი 1% შეცდომა:401
 • სპეციალური სიგნალის გამოყენება 1% შეცდომა:391
 • უწესივრობა და მართვის პირობები 1% შეცდომა:368
 • მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 1% შეცდომა:319
 • სერვისის ნიშნები 1% შეცდომა:270
 • საგზაო მონიშვნა 0% შეცდომა:201
 • საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 0% შეცდომა:198
 • სასწავლო სვლა 0% შეცდომა:115
ჩემი სტატისტიკა