სტატისტიკა

ჩატარებული ტესტების სტატისტიკა


 • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 7191
 • ბოლო კვირას ჩატარებული ბულეთების რაოდენობა: 163
 • ჩაბარებული გამოცდა: 5009
 • წარუმატებელი გამოცდა: 2182
 • სწორი პასუხების რაოდენობა: 219403
 • არასწორი პასუხების რაოდენობა: 21418
 • რამდენმა მომხმარებელმა ჩაატარა ტესტი: 528
 • პოპულარული კატეგორია: B, B1

რთული საკითხები


 • მოძრაობის უსაფრთხოება 6% შეცდომა:1177
 • ამკრძალავი ნიშნები 6% შეცდომა:1141
 • შუქნიშნის სიგნალები 6% შეცდომა:1127
 • მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია 5% შეცდომა:1047
 • ადმინისტრაციული კანონი 5% შეცდომა:993
 • სამედიცინო დახმარება 4% შეცდომა:885
 • მაფრთხილებელი ნიშნები 4% შეცდომა:869
 • მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 4% შეცდომა:812
 • ეკო-მართვა 4% შეცდომა:790
 • გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 4% შეცდომა:776
 • სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 4% შეცდომა:759
 • გაჩერება დგომა 4% შეცდომა:753
 • მარეგულირებლის სიგნალები 4% შეცდომა:731
 • გზაჯვარედინის გავლა 3% შეცდომა:726
 • პრიორიტეტის ნიშნები 2% შეცდომა:542
 • დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 2% შეცდომა:516
 • საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 2% შეცდომა:508
 • მიმთითებელი ნიშნები 2% შეცდომა:428
 • ბუქსირება 2% შეცდომა:384
 • სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 2% შეცდომა:381
 • მოძრაობის სიჩქარე 2% შეცდომა:374
 • ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 1% შეცდომა:353
 • სპეციალური სიგნალის გამოყენება 1% შეცდომა:286
 • საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 1% შეცდომა:280
 • გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 1% შეცდომა:271
 • რკინიგზის გადასასვლელი 1% შეცდომა:267
 • უწესივრობა და მართვის პირობები 1% შეცდომა:255
 • მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 1% შეცდომა:201
 • სერვისის ნიშნები 1% შეცდომა:194
 • საგზაო მონიშვნა 0% შეცდომა:145
 • საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 0% შეცდომა:135
 • სასწავლო სვლა 0% შეცდომა:80
ჩემი სტატისტიკა