სტატისტიკა

ჩატარებული ტესტების სტატისტიკა


 • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 8900
 • ბოლო კვირას ჩატარებული ბულეთების რაოდენობა: 400
 • ჩაბარებული გამოცდა: 6230
 • წარუმატებელი გამოცდა: 2670
 • სწორი პასუხების რაოდენობა: 270309
 • არასწორი პასუხების რაოდენობა: 26195
 • რამდენმა მომხმარებელმა ჩაატარა ტესტი: 624
 • პოპულარული კატეგორია: B, B1

რთული საკითხები


 • მოძრაობის უსაფრთხოება 6% შეცდომა:1448
 • შუქნიშნის სიგნალები 6% შეცდომა:1363
 • ამკრძალავი ნიშნები 6% შეცდომა:1334
 • მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია 5% შეცდომა:1218
 • ადმინისტრაციული კანონი 5% შეცდომა:1160
 • მაფრთხილებელი ნიშნები 4% შეცდომა:1052
 • სამედიცინო დახმარება 4% შეცდომა:1050
 • მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 4% შეცდომა:997
 • გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 4% შეცდომა:950
 • ეკო-მართვა 4% შეცდომა:938
 • სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 4% შეცდომა:938
 • გაჩერება დგომა 4% შეცდომა:916
 • გზაჯვარედინის გავლა 4% შეცდომა:908
 • მარეგულირებლის სიგნალები 3% შეცდომა:860
 • პრიორიტეტის ნიშნები 2% შეცდომა:652
 • დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 2% შეცდომა:647
 • საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 2% შეცდომა:645
 • მიმთითებელი ნიშნები 2% შეცდომა:524
 • სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 2% შეცდომა:502
 • ბუქსირება 2% შეცდომა:483
 • მოძრაობის სიჩქარე 2% შეცდომა:446
 • ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 1% შეცდომა:424
 • რკინიგზის გადასასვლელი 1% შეცდომა:335
 • გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 1% შეცდომა:332
 • საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 1% შეცდომა:331
 • სპეციალური სიგნალის გამოყენება 1% შეცდომა:312
 • უწესივრობა და მართვის პირობები 1% შეცდომა:302
 • მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 1% შეცდომა:261
 • სერვისის ნიშნები 1% შეცდომა:232
 • საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 0% შეცდომა:161
 • საგზაო მონიშვნა 0% შეცდომა:155
 • სასწავლო სვლა 0% შეცდომა:94
ჩემი სტატისტიკა