სტატისტიკა

ჩატარებული ტესტების სტატისტიკა


 • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 1250
 • ბოლო კვირას ჩატარებული ბულეთების რაოდენობა: 172
 • ჩაბარებული გამოცდა: 0
 • წარუმატებელი გამოცდა: 0
 • სწორი პასუხების რაოდენობა: 39076
 • არასწორი პასუხების რაოდენობა: 3616
 • რამდენმა მომხმარებელმა ჩაატარა ტესტი: 105
 • პოპულარული კატეგორია: B, B1

რთული საკითხები


 • მოძრაობის უსაფრთხოება 6% შეცდომა:187
 • შუქნიშნის სიგნალები 5% შეცდომა:182
 • ამკრძალავი ნიშნები 5% შეცდომა:179
 • მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია 5% შეცდომა:175
 • ადმინისტრაციული კანონი 5% შეცდომა:162
 • მაფრთხილებელი ნიშნები 5% შეცდომა:154
 • მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 5% შეცდომა:154
 • მარეგულირებლის სიგნალები 4% შეცდომა:144
 • გზაჯვარედინის გავლა 4% შეცდომა:140
 • გაჩერება დგომა 4% შეცდომა:136
 • სამედიცინო დახმარება 4% შეცდომა:131
 • გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 4% შეცდომა:126
 • სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 4% შეცდომა:125
 • ეკო-მართვა 3% შეცდომა:113
 • დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 2% შეცდომა:84
 • მიმთითებელი ნიშნები 2% შეცდომა:81
 • სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 2% შეცდომა:80
 • პრიორიტეტის ნიშნები 2% შეცდომა:76
 • საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 2% შეცდომა:70
 • ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 2% შეცდომა:63
 • საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 1% შეცდომა:60
 • ბუქსირება 1% შეცდომა:59
 • რკინიგზის გადასასვლელი 1% შეცდომა:59
 • გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 1% შეცდომა:55
 • მოძრაობის სიჩქარე 1% შეცდომა:50
 • სპეციალური სიგნალის გამოყენება 1% შეცდომა:41
 • მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 1% შეცდომა:40
 • უწესივრობა და მართვის პირობები 1% შეცდომა:37
 • საგზაო მონიშვნა 0% შეცდომა:30
 • საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 0% შეცდომა:28
 • სერვისის ნიშნები 0% შეცდომა:27
 • სასწავლო სვლა 0% შეცდომა:11
ჩემი სტატისტიკა