სტატისტიკა

ჩატარებული ტესტების სტატისტიკა


 • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 2730
 • ბოლო კვირას ჩატარებული ბულეთების რაოდენობა: 154
 • ჩაბარებული გამოცდა: 0
 • წარუმატებელი გამოცდა: 0
 • სწორი პასუხების რაოდენობა: 82861
 • არასწორი პასუხების რაოდენობა: 7903
 • რამდენმა მომხმარებელმა ჩაატარა ტესტი: 215
 • პოპულარული კატეგორია: B, B1

რთული საკითხები


 • მოძრაობის უსაფრთხოება 6% შეცდომა:465
 • ამკრძალავი ნიშნები 6% შეცდომა:427
 • შუქნიშნის სიგნალები 6% შეცდომა:406
 • ადმინისტრაციული კანონი 5% შეცდომა:371
 • მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია 5% შეცდომა:369
 • სამედიცინო დახმარება 4% შეცდომა:320
 • მაფრთხილებელი ნიშნები 4% შეცდომა:309
 • მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 4% შეცდომა:306
 • ეკო-მართვა 4% შეცდომა:292
 • გზაჯვარედინის გავლა 4% შეცდომა:287
 • მარეგულირებლის სიგნალები 4% შეცდომა:283
 • გაჩერება დგომა 4% შეცდომა:282
 • გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 3% შეცდომა:261
 • სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 3% შეცდომა:259
 • პრიორიტეტის ნიშნები 2% შეცდომა:199
 • დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 2% შეცდომა:183
 • საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 2% შეცდომა:178
 • მიმთითებელი ნიშნები 2% შეცდომა:165
 • სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 2% შეცდომა:144
 • ბუქსირება 2% შეცდომა:138
 • ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 2% შეცდომა:135
 • მოძრაობის სიჩქარე 1% შეცდომა:132
 • რკინიგზის გადასასვლელი 1% შეცდომა:126
 • გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 1% შეცდომა:116
 • სპეციალური სიგნალის გამოყენება 1% შეცდომა:103
 • საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 1% შეცდომა:103
 • მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 1% შეცდომა:87
 • უწესივრობა და მართვის პირობები 1% შეცდომა:85
 • სერვისის ნიშნები 0% შეცდომა:63
 • საგზაო მონიშვნა 0% შეცდომა:56
 • საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 0% შეცდომა:53
 • სასწავლო სვლა 0% შეცდომა:31
ჩემი სტატისტიკა