სტატისტიკა

ჩატარებული ტესტების სტატისტიკა


 • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 4307
 • ბოლო კვირას ჩატარებული ბულეთების რაოდენობა: 157
 • ჩაბარებული გამოცდა: 0
 • წარუმატებელი გამოცდა: 0
 • სწორი პასუხების რაოდენობა: 131872
 • არასწორი პასუხების რაოდენობა: 12851
 • რამდენმა მომხმარებელმა ჩაატარა ტესტი: 344
 • პოპულარული კატეგორია: B, B1

რთული საკითხები


 • შუქნიშნის სიგნალები 6% შეცდომა:725
 • მოძრაობის უსაფრთხოება 6% შეცდომა:692
 • ამკრძალავი ნიშნები 6% შეცდომა:692
 • მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია 5% შეცდომა:559
 • ადმინისტრაციული კანონი 5% შეცდომა:548
 • მაფრთხილებელი ნიშნები 4% შეცდომა:531
 • სამედიცინო დახმარება 4% შეცდომა:513
 • მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 4% შეცდომა:497
 • ეკო-მართვა 4% შეცდომა:484
 • გზაჯვარედინის გავლა 4% შეცდომა:456
 • გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 4% შეცდომა:453
 • მარეგულირებლის სიგნალები 4% შეცდომა:442
 • გაჩერება დგომა 4% შეცდომა:437
 • სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 3% შეცდომა:428
 • პრიორიტეტის ნიშნები 3% შეცდომა:362
 • დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 2% შეცდომა:319
 • საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 2% შეცდომა:295
 • მიმთითებელი ნიშნები 2% შეცდომა:258
 • მოძრაობის სიჩქარე 2% შეცდომა:232
 • ბუქსირება 2% შეცდომა:229
 • სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 2% შეცდომა:222
 • ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 1% შეცდომა:199
 • რკინიგზის გადასასვლელი 1% შეცდომა:192
 • სპეციალური სიგნალის გამოყენება 1% შეცდომა:185
 • გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 1% შეცდომა:171
 • საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 1% შეცდომა:158
 • უწესივრობა და მართვის პირობები 1% შეცდომა:148
 • მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 1% შეცდომა:125
 • სერვისის ნიშნები 1% შეცდომა:122
 • საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 0% შეცდომა:88
 • საგზაო მონიშვნა 0% შეცდომა:84
 • სასწავლო სვლა 0% შეცდომა:51
ჩემი სტატისტიკა