სტატისტიკა

ჩატარებული ტესტების სტატისტიკა


 • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 14592
 • ბოლო კვირას ჩატარებული ბულეთების რაოდენობა: 228
 • ჩაბარებული გამოცდა: 10271
 • წარუმატებელი გამოცდა: 4321
 • სწორი პასუხების რაოდენობა: 442118
 • არასწორი პასუხების რაოდენობა: 42384
 • რამდენმა მომხმარებელმა ჩაატარა ტესტი: 915
 • პოპულარული კატეგორია: B, B1

რთული საკითხები


 • მოძრაობის უსაფრთხოება 6% შეცდომა:2165
 • შუქნიშნის სიგნალები 6% შეცდომა:2071
 • ამკრძალავი ნიშნები 5% შეცდომა:2050
 • მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია 5% შეცდომა:2026
 • ადმინისტრაციული კანონი 5% შეცდომა:1743
 • მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 4% შეცდომა:1661
 • მაფრთხილებელი ნიშნები 4% შეცდომა:1583
 • სამედიცინო დახმარება 4% შეცდომა:1576
 • სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 4% შეცდომა:1496
 • გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 4% შეცდომა:1475
 • ეკო-მართვა 4% შეცდომა:1450
 • გზაჯვარედინის გავლა 4% შეცდომა:1428
 • გაჩერება დგომა 4% შეცდომა:1398
 • მარეგულირებლის სიგნალები 4% შეცდომა:1395
 • საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 2% შეცდომა:1024
 • დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 2% შეცდომა:1010
 • პრიორიტეტის ნიშნები 2% შეცდომა:974
 • სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 2% შეცდომა:819
 • მიმთითებელი ნიშნები 2% შეცდომა:819
 • ბუქსირება 2% შეცდომა:758
 • მოძრაობის სიჩქარე 2% შეცდომა:726
 • ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 1% შეცდომა:661
 • გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 1% შეცდომა:529
 • საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 1% შეცდომა:502
 • რკინიგზის გადასასვლელი 1% შეცდომა:499
 • სპეციალური სიგნალის გამოყენება 1% შეცდომა:485
 • უწესივრობა და მართვის პირობები 1% შეცდომა:473
 • მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 1% შეცდომა:404
 • სერვისის ნიშნები 1% შეცდომა:363
 • საგზაო მონიშვნა 0% შეცდომა:261
 • საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 0% შეცდომა:258
 • სასწავლო სვლა 0% შეცდომა:141
ჩემი სტატისტიკა