სტატისტიკა

ჩატარებული ტესტების სტატისტიკა


 • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 10088
 • ბოლო კვირას ჩატარებული ბულეთების რაოდენობა: 143
 • ჩაბარებული გამოცდა: 7042
 • წარუმატებელი გამოცდა: 3046
 • სწორი პასუხების რაოდენობა: 306164
 • არასწორი პასუხების რაოდენობა: 29770
 • რამდენმა მომხმარებელმა ჩაატარა ტესტი: 702
 • პოპულარული კატეგორია: B, B1

რთული საკითხები


 • მოძრაობის უსაფრთხოება 6% შეცდომა:1575
 • ამკრძალავი ნიშნები 6% შეცდომა:1505
 • შუქნიშნის სიგნალები 6% შეცდომა:1502
 • მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია 5% შეცდომა:1412
 • ადმინისტრაციული კანონი 5% შეცდომა:1279
 • მაფრთხილებელი ნიშნები 4% შეცდომა:1181
 • სამედიცინო დახმარება 4% შეცდომა:1145
 • მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 4% შეცდომა:1136
 • გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 4% შეცდომა:1082
 • სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 4% შეცდომა:1057
 • ეკო-მართვა 4% შეცდომა:1052
 • გაჩერება დგომა 4% შეცდომა:1038
 • გზაჯვარედინის გავლა 4% შეცდომა:1037
 • მარეგულირებლის სიგნალები 3% შეცდომა:959
 • პრიორიტეტის ნიშნები 3% შეცდომა:743
 • დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 2% შეცდომა:733
 • საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 2% შეცდომა:717
 • მიმთითებელი ნიშნები 2% შეცდომა:593
 • სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 2% შეცდომა:577
 • ბუქსირება 2% შეცდომა:543
 • მოძრაობის სიჩქარე 2% შეცდომა:508
 • ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 1% შეცდომა:471
 • რკინიგზის გადასასვლელი 1% შეცდომა:369
 • გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 1% შეცდომა:365
 • საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 1% შეცდომა:365
 • სპეციალური სიგნალის გამოყენება 1% შეცდომა:360
 • უწესივრობა და მართვის პირობები 1% შეცდომა:344
 • მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 1% შეცდომა:287
 • სერვისის ნიშნები 1% შეცდომა:255
 • საგზაო მონიშვნა 0% შეცდომა:181
 • საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 0% შეცდომა:180
 • სასწავლო სვლა 0% შეცდომა:106
ჩემი სტატისტიკა