სტატისტიკა

ჩატარებული ტესტების სტატისტიკა


 • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 12461
 • ბოლო კვირას ჩატარებული ბულეთების რაოდენობა: 35
 • ჩაბარებული გამოცდა: 8715
 • წარუმატებელი გამოცდა: 3746
 • სწორი პასუხების რაოდენობა: 377878
 • არასწორი პასუხების რაოდენობა: 36628
 • რამდენმა მომხმარებელმა ჩაატარა ტესტი: 851
 • პოპულარული კატეგორია: B, B1

რთული საკითხები


 • მოძრაობის უსაფრთხოება 6% შეცდომა:1917
 • ამკრძალავი ნიშნები 6% შეცდომა:1859
 • შუქნიშნის სიგნალები 6% შეცდომა:1825
 • მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია 5% შეცდომა:1779
 • ადმინისტრაციული კანონი 5% შეცდომა:1576
 • მაფრთხილებელი ნიშნები 4% შეცდომა:1449
 • მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 4% შეცდომა:1436
 • სამედიცინო დახმარება 4% შეცდომა:1394
 • გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 4% შეცდომა:1309
 • სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 4% შეცდომა:1309
 • ეკო-მართვა 4% შეცდომა:1294
 • გზაჯვარედინის გავლა 4% შეცდომა:1253
 • გაჩერება დგომა 4% შეცდომა:1219
 • მარეგულირებლის სიგნალები 3% შეცდომა:1184
 • საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 3% შეცდომა:909
 • დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 2% შეცდომა:899
 • პრიორიტეტის ნიშნები 2% შეცდომა:881
 • მიმთითებელი ნიშნები 2% შეცდომა:720
 • სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 2% შეცდომა:700
 • ბუქსირება 2% შეცდომა:665
 • მოძრაობის სიჩქარე 2% შეცდომა:622
 • ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 1% შეცდომა:566
 • გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 1% შეცდომა:467
 • საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 1% შეცდომა:441
 • რკინიგზის გადასასვლელი 1% შეცდომა:436
 • სპეციალური სიგნალის გამოყენება 1% შეცდომა:434
 • უწესივრობა და მართვის პირობები 1% შეცდომა:417
 • მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 1% შეცდომა:352
 • სერვისის ნიშნები 1% შეცდომა:324
 • საგზაო მონიშვნა 0% შეცდომა:223
 • საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 0% შეცდომა:220
 • სასწავლო სვლა 0% შეცდომა:125
ჩემი სტატისტიკა