პაკეტები

ფასები

ლორემ იპსუმ არქაულად გაბრდღვიალებული შემოწმება მაწანწალებსალორემ იპსუმ არქაულად გაბრდღვიალებული შემოწმება მაწანწალებსა.

სტანდარტ პაკეტი

120

  • თეორის სრული 8 დღიანი კურსი 5 პრაქტიკული გაკვეთილი მექანიკაზე ან 5 ავტომატიკაზე+ფსიხო
  • (032)2 041-041 568-31-00-01
  • ჩაეწერე ახლავე
  • დააზღვიე ავტომობილი ცოდნით!
  • მართვის მოწმობა
აირჩიე პაკეტი

პრაქტიკა მექანიკაზე

10

  • გაკვეთილის ხანგრძლივობა 30 წუთი
  • (032)2 041-041 568-31-00-01
  • რუსთავის საგამოცდო მოედნის ანალოგი
  • მანქანა shkoda fabia
  • მართვის მოწმობა
აირჩიე პაკეტი