ბილეთების სწავლა

კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:1792 ბილეთი
#1781
რა უნდა იცოდეთ კატალიზატორის შესახებ?
 • 1
  კატალიზატორის გაუმართაობა გავლენას არ ახდენს გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის ხარისხზე
 • 2
  კატალიზატორი შეიძლება დაზიანდეს, თუ სატრანსპორტო საშუალების დაქოქვა წარმოებს მისი ბუქსირებით
 • 3
  კატალიზატორში მოხვედრილი არასრული წვის პროდუქტები გავლენას არ ახდენს კატალიზატორის გამართულობაზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1782
როგორ შეიძლება საბურავების ცვეთის ინტენსივობის შემცირება?
 • 1
  მაღალი სიჩქარით მოძრაობით
 • 2
  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დადგენილ დონეზე შენარჩუნებით
 • 3
  ზამთრის საბურავების ზაფხულში გამოყენებით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1783
როგორ უნდა იქნას მიღწეული გარემოზე ზემოქმედების შემცირება?
 • 1
  საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან ერთად ერთი სატრანსპორტო საშუალების გაზიარებით და მათთან ერთად მგზავრობით
 • 2
  გადატვირთული საგზაო მოძრაობის მიუხედავად, საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების მართვით
 • 3
  საგზაო მოძრაობის დროს ხერგილში მოხვედრისას სატრანსპორტო საშუალების დაკეტვით და ქვეითად გზის გაგრძელებით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1784
რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მიერ საწვავის მოხმარების გაზრდას?
 • 1
  მინების დაკეტვა
 • 2
  მგზავრთა რაოდენობის ან/და გადასაზიდი ტვირთის მატება
 • 3
  საბურავებში ჰაერის წნევის დონის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1785
როგორ შევძლებთ საწვავის დაზოგვას?
 • 1
  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დონის ინსტრუქციით განსაზღვრულ დონეზე მეტად შემცირებით
 • 2
  სახურავზე დამაგრებული საბარგულის ან თხილამურების სამაგრის მოხსნით
 • 3
  მოძრაობის დროს უმაღლეს გადაცემაზე გადართვისგან თავის არიდებით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1786
რომელი ქცევა მიუთითებს გარემოზე ზრუნვაზე?
 • 1
  მგზავრობისათვის არჩევანის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გაკეთება
 • 2
  ინტენსიური მოძრაობისას წინ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალებიდან მინიმალურად დასაშვები დისტანციის შენარჩუნება
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1787
სად უნდა განათავსოთ თქვენი ბარგი იმისათვის, რომ დაზოგოთ საწვავი?
 • 1
  საბარგულში
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების სახურავზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1788
როგორ შევძლებთ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის შემცირებას დასახლებულ პუნქტებში?
 • 1
  მოძრაობის სიჩქარის შერჩევით გზის საფარის მდგომარეობის შესაბამისად
 • 2
  დაბალ გადაცემაზე მღალი სიჩქარით მოძრაობით
 • 3
  გადაცემათა ყოველი გადართვისას გადაბმულობის ორჯერადი გათიშვით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1789
რამდენიმე ობიექტზე მისასვლელად, როგორ უნდა დავგეგმოთ მოძრაობის მარშუტი, რომ იგი იყოს ეკოლოგიურად გამართლებული?
 • 1
  რამდენიმე მარშუტი გავაერთიანოთ ერთ მარშუტში
 • 2
  თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან შეთანხმებით ვიმოძრაოთ ერთ კოლონაში
 • 3
  ყველა მიმართულებით მოძრაობისათვის მარშუტი შევარჩიოთ დასახლებული პუნქტის ცენტრზე გავლით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1790
დაღმართის უსაფრთხოდ გავლას შევძლებთ, თუ ბოლომდე ავუშვებთ ფეხს აქსელერატორის სატერფულს და:
 • 1
  ავირჩევთ ისეთ გადაცემას, რომელზეც მოძრაობის დროს არ მოგვიწევს მუხრუჭის სატერფულზე ფეხის ძლიერად დაჭერა
 • 2
  ვიმოძრავებთ ნეიტრალური გადაცემის გამოყენებით
 • 3
  გავთიშავთ ანთების სისტემას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1791
მოკლე მანძილზე ცივი ძრავით მოძრაობა გარემოსთვის განსაკუთრებით საზიანოა, რადგან ამ რეჟიმით მოძრაობა გულისხმობს:
 • 1
  მეტი საწვავის მოხმარებას
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების ანთების სისტემის შესაძლო მწყობრიდან გამოსვლას
 • 3
  ავტომობილის აკუმულატორის განმუხტვას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1792
რა იწვევს ისეთ ხმაურს, რომლისგანაც თავის არიდება შესაძლებელია?
 • 1
  ხმოვანი სიგნალის გამოყენება მისალმების მიზნით
 • 2
  სატრანსპორტო საშუალების კარის დახურვა
 • 3
  ხმოვანი სიგნალის გამოყენება საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა დროული გაფრთხილებისათვის, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill