ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:864 ბილეთი


#1749
როგორ არის შესაძლებელი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის შემცირება?
 • 1
  უნივერსალური საბურავების გამოყენებით
 • 2
  ძრავის ჰაერის ფილტრის მოხსნით
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალების ძრავის დაბალი ბრუნვის სიჩქარით მართვის
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1750
სად უნდა განხორციელდეს გამოყენებული ზეთების, საცხებ-საპოხი სითხეების და აკუმულატორების გადატანა მათი განადგურების მიზნით?
 • 1
  დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით
 • 2
  საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელზე
 • 3
  გადამამუშავებელ ცენტრებში
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1751
როგორ უნდა შევამციროთ საწვავის ხარჯი თანაბარი სიჩქარით მოძრაობისას?
 • 1
  გამოვიყენოთ კრუიზკონტროლი, რომელიც თავად არეგულირებს მოძრაობის სიჩქარეს
 • 2
  ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება მინიმალური სიჩქარით
 • 3
  ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება მაქსიმალური სიჩქარით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1752
როგორი რეჟიმით მოძრაობა იწვევს საწვავის მოხმარების შემცირებას?
 • 1
  მოძრაობა ძრავის ბრუნვის დაბალი სიჩქარით
 • 2
  მოძრაობა ძრავის ბრუნვის მაღალი სიჩქარით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1753
თქვენ გიწევთ მოცდა რკინიგზის გადასასვლელის დაკეტილ შლაგბაუმთან. როგორ იზრუნებთ საწვავის მოხმარების შემცირებასა და გარემოს დაცვაზე?
 • 1
  ძრავის გათიშვით
 • 2
  ძრავის უქმი სვლის რეჟიმზე გადაყვანით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1754
ჩამოთვლილთაგან რომელი უწყობს ხელს გარემოს დაცვას?
 • 1
  დაბალი გორვის წინაღობის მქონე საბურავების გამოყენება
 • 2
  გზიდან გადაცემული ბიძგების შემცირების მიზნით საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად შემცირება
 • 3
  სატრანსპორტო საშუალებაში ჰაერის კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემების ამუშავება
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1755
სატრანსპორტო საშუალების მართვის დროს რას შეუძლია დამატებითი ხმაურის გამოწვევა?
 • 1
  ძარის აეროდინამიურობის გასაუმჯობესებელი მოწყობილობების დაყენებას
 • 2
  საწვავის არასრული წვის შედეგად წარმოქმნილი აირების მაყუჩში მოხვედრას
 • 3
  ძრავის დაბალი ბრუნთა რიცხვით მოძრაობას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1756
როგორ უნდა შეცვალოთ გადაცემათა კოლოფის გადაცემები, გარემოს დაცვისა და საწვავის დაზოგვის მიზნით?
 • 1
  გადაცემათა კოლოფი უნდა გადავრთოთ მაღალ გადაცემაზე, რაც შეიძლება ადრე და დაბალ გადაცემაზე გადავრთოთ, რაც შეიძლება გვიან
 • 2
  გადაცემათა კოლოფის გადაცემა შევცვალოთ მხოლოდ მას შემდეგ, როცა მიღწეული იქნება ძრავის მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1757
რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დროს უზრუნველვყოთ გამონაბოლქვის შემცირება და საწვავის დაზოგვა?
 • 1
  საწვავის ავზი უნდა იყოს სრულად შევსებული
 • 2
  ძრავი უნდა იყოს გამართული
 • 3
  ძრავი უნდა იყოს სუფთა, რისთვისაც იგი ხშირად უნდა გავრეცხოთ
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1758
რა შემთხვევაში ხორციელდება საწვავის უმიზნო ხარჯვა და გარემოს დაბინძურება?
 • 1
  შუქნიშნის ნებადამრთველი სიგნალის მოლოდინში, აქსელერატორის სატერფულზე პერიოდული დაწოლისას
 • 2
  დაღმართზე მოძრაობის დროს მაღალი გადაცემის გამოყენებისას
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1759
რა მიუთითებს ბენზინის გაზრდილ ხარჯზე?
 • 1
  შავი ფერის გამონაბოლქვი
 • 2
  მაყუჩიდან კონდენსირებული წყლის ორთქლის გამოყოფა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1760
მართვის როგორი სტილი განაპირობებს საწვავის გაზრდილ მოხმარებას?
 • 1
  მოძრაობა თანაბარი სიჩქარით
 • 2
  გადაცემათა კოლოფის სხვადასხვა გადაცემაზე მოძრაობისას ძრავის მაღალ ბრუნთა რიცხვის მიღწევა
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1761
როგორ უნდა ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება გარემოს დაცვის მიზნით?
 • 1
  შუქნიშნის წითელი ფერის რეჟიმზე გადასვლის დროს შუქნიშანთან მიახლოებისას ვიმოძრაოთ ინერციის გამოყენებით და შუქნიშანთან დავამუხრუჭოთ დროულად
 • 2
  შუქნიშნის წითელ სიგნალზე გაჩერებისას პერიოდულად დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს
 • 3
  როდესაც შუქნიშანი გადავა მწვანე ფერის რეჟიმზე, სატრანსპორტო საშუალება მაქსიმალურად ავაჩქაროთ
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1762
ქალაქში, პიკის საათში მოძრაობისას რატომ იზრდება საწვავის მოხმარება დროის სხვა მონაკვეთთან მოძრაობასთან შედარებით?
 • 1
  იმიტომ, რომ სატრანსპოროტ საშუალების მართვისას დამუხრუჭებას და აჩქარებას მივმართავთ უფრო ხშირად
 • 2
  იმიტომ, რომ სატრანსპორტო საშუალების მართვა უფრო ხშირად გვიწევს მაღალ გადაცემებზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1763
როგორ შევძლებთ ნაკლები საწვავით მეტი მანძილის გავლას?
 • 1
  გავზრდით აჩქარებას, რომ ყველაზე მაღალ გადაცემას მივაღწიოთ რაც შეიძლება სწრაფად
 • 2
  წინასწარ დავგეგმავთ მოძრაობას , რათა თავიდან ავირიდოთ გაუთვალისწინებელი დამუხრუჭება ან აჩქარება
 • 3
  გადაცემათა გადართვისას ყველა გადაცემაზე მივაღწევთ ძრავის მაქსიმალურ ბრუნთა რიცხვს
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1764
რისი დახმარებით მიიღწევა საწვავის ეკონომია და გამონაბოლქვის შემცირება?
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების შეძენისას დიდი სიმძლავრის სატრანსპორტო საშუალებისთვის უპირატესობის მინიჭებით
 • 2
  უწყვეტ ნაკადში მოძრაობის დროს იძულებითი გაჩერებებისას სატრანსპორტო საშუალების მაღალი გადაცემებით დაძვრით
 • 3
  შესაძლებლობის შემთხვევაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ველოსიპედით სარგებლობით ან ქვეითად მოძრაობით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1765
გარემოს დაცვის მიზნით თავიდან უნდა ავირიდოთ:
 • 1
  სატრანსპორტო საშუალების მართვა მოკლე მანძილზე
 • 2
  მოძრაობა თანაბარი სიჩქარით
 • 3
  მოძრაობა ქალაქის გარეუბნებში
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1766
როგორ მივაღწევთ საწვავის ეფექტურ ხარჯვას და გამონაბოლქვის შემცირებას?
 • 1
  საბურავებში რეკომენდებული ჰაერის წნევის შენარჩუნებით
 • 2
  დაბალ გადაცემაზე დაბალი სიჩქარით მოძრაობით
 • 3
  თითოეულ გადაცემაზე მაქსიმალური სიმძლავრის მიღწევით
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1767
როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ საგზაო მოძრაობის მონაწილეები მიგითითებენ, რომ თქვენი სატრანსპორტო საშუალება გამოყოფს მუქი ფერის გამონაბოლქვს?
 • 1
  დაუყოვნებლივ უნდა გააჩეროთ სატრანსპორტო საშუალება და შეამოწმოთ მისი გამართულობა
 • 2
  დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ დაბალ გადაცემაზე
 • 3
  დაუყოვნებლივ უნდა გადართოთ მაღალ გადაცემაზე
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1768
რა უპირატესობა აქვს დაბალი სიბლანტის მქონე ძრავის ზეთების გამოყენებას?
 • 1
  ზეთის სავალდებულო გამოცვლამდე იზრდება სატრანსპორტო საშუალების გარბენი
 • 2
  მცირდება მოხმარებული საწვავის რაოდენობა
 • 3
  შესაძლებელია მათი განთავსება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად
ეკო-მართვა A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill