ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

ყველა ბილეთი

სულ:864 ბილეთი


#1596
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ გზაჯვარედინის მარჯვენა მხრიდან შემომავალი გზის საფარი გრუნტოვანია?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ავტობუსის და სატვირთო ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის, ასევე მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1598
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1600
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  მხოლოდ თეთრი და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1608
ჩამოთვლილიდან რამ შეიძლება გამოიწვიოს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უნარის გაუარესება?
 • 1
  მხოლოდ იმ სამკურნალო პრეპარატის მიღებამ, რომელიც აქვეითებს რეაქციას და ყურადღებას
 • 2
  მხოლოდ ძლიერმა დაღლილობამ ან უძილობამ
 • 3
  მხოლოდ ალკოჰოლურმა, ნარკოტიკულმა ან ფსიქოტროპულმა თრობამ
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილმა ნებისმიერმა გარემოებამ
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1609
საავარიო სიტუაციის წარმოქმნის საფრხე იზრდება:
 • 1
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი სათანადოდ არ იცავს დისტანციას ან გვერდით ინტერვალს სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი მანევრს იწყებს ისე, რომ არ რწმუნდება მის უსაფრთხოებაში
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1611
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1614
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ტრამვაის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 4
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1615
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ტრამვაის და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლების მიმართ
 • 4
  როგორც ავტობუსის, ასევე ტრამვაის და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1619
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ყვითელი, ასევე წითელი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1629
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც მსუბუქი, ასევე სატვირთო ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1631
რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1634
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ სარგებლობს უპირატესობით მოტოციკლის მძღოლი ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  როგორც ავტობუსის, ასევე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1635
ჩამოთვლილი გარემოებიდან, რომელი მიანიშნებს ძრავის კვების სისტემის გაუმართაობაზე ან ძრავის არასწორი რეგულირების შედეგად საწვავის ხარჯვის მკვეთრ მომატებაზე?
 • 1
  მხოლოდ მაყუჩიდან გამონაბოლქვი მძლავრი მუქი კვამლი
 • 2
  მხოლოდ მაყუჩიდან ჟონვადი კონდენსირებული სითხე
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1638
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ ავტობუსის და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1643
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
 • 3
  არცერთი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1645
რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მოტოციკლის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?
 • 1
  არცერთი ავტომობილის მძღოლების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლის მიმართ
 • 3
  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ
სამედიცინო დახმარება A, A1
#1646
სად შეიძლება ბარგის განთავსება მოტოციკლზე?
 • 1
  მოტოციკლის საბარგო ჩანთაში ან საბარგულზე
 • 2
  მოტოციკლის საწვავის ავზზე
 • 3
  მოტოციკლის საჭის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს, თანამბრად გადანაწილებით
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1
#1647
ძირითად საყრდენზე მოტოციკლის დაყენებისას, ყურადღება უნდა მიიექცეს შემდეგ გარემოებას:
 • 1
  ძირითადი საყრდენის ქვეშ საფარი უნდა იყოს მყარი
 • 2
  ძირითად საყრდენზე დაყენება შეიძლება განხორციელდეს, მხოლოდ ხანმოკლე დროით
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1
#1648
როდის წარმოიქმნება მოტოციკლის გვერდით გადაადგილების (გადაწევის) საფრთხე მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას?
 • 1
  მხოლოდ ავტომატარებლის გადასწრებისას
 • 2
  მხოლოდ ძლიერი გვერდითი ქარის არსებობისას
 • 3
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დამუხრუჭებისას წინა თვლის ორივე სამუხრუჭე დისკის მოქმედება განსხვავდება ერთმანეთისაგან
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოების არსებობისას
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1
#1649
თუ მძღოლი უახლოვდება შუქნიშანს, რომელზეც მოძრაობის ნებადამრთველი მაშუქი სიგნალი უკვე დიდი ხნის განმავლობაშია ჩართული, მან უნდა:
 • 1
  გაზარდოს სიჩქარე და თვალყური ადევნოს შუქნიშნის მაშუქ სიგნალებს
 • 2
  გააგრძელოს მოძრაობა ისე, რომ მზად იყოს სატრანსპორტო საშუალების ნებისმიერ მომენტში უსაფრთხოდ გასაჩერებლად
 • 3
  გაზარდოს სიჩქარე, თუნდაც იგი აჭარბებდეს ნებადართული სიჩქარის ზღვარს, რათა მოასწროს გზის აღნიშნული მონაკვეთის შუქნიშნის მოძრაობის ამკრძალავ მაშუქი სიგნალის ჩართვამდე გავლა
შუქნიშნის სიგნალები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill