ბილეთების სწავლა

T, S კატეგორია

სერვისის ნიშნები

სულ:16 ბილეთი
#1171
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იძლევა ინფორმაციას პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტის შესახებ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1173
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იძლევა ინფორმაციას ავტომობილის ტექნიკური მომსახურების შესახებ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1175
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იძლევა ინფორმაციას ტელეფონის პუნქტის შესახებ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1177
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იძლევა ინფორმაციას სასმელი წყლის შესახებ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1179
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იძლევა ინფორმაციას კემპინგის შესახებ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1184
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იძლევა ინფორმაციას საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტის შესახებ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1186
მოცემული საგზაო ნიშანი იძლევა ინფორმაციას:
 • 1
  საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონის არსებობის თაობაზე
 • 2
  საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციას გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონის არსებობის შესახებ
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1188
მოცემული საგზაო ნიშანი იძლევა ინფორმაციას:
 • 1
  საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონის არსებობის შესახებ
 • 2
  საგზაო მოძრაობის შესახებ ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიმღები ზონის არსებობის შესახებ
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1191
მოცემულ სიტუაციაში, მძღოლს უფლება აქვს ხანგრძლივი დასვენების მიზნით ავტომობილი დააყენოს:
 • 1
  A ადგილას
 • 2
  B ადგილას
 • 3
  800 მეტრში სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას ან გზის ფარგლებს მიღმა
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1240
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იძლევა ინფორმაციას საცურაო აუზის ან პლიაჟის შესახებ?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
სერვისის ნიშნები A, A1 B, B1 C C1 D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1432
მართვის სისტემის მიხედვით სკრეპერები გვხვდება?
 • 1
  მექანიკური მართვის
 • 2
  ჰიდრავლიკური მართვის
 • 3
  ელექტრო-ჰიდრავლიკური
სერვისის ნიშნები T, S
#1433
ჩამოთვლილიდან რომელი ტუმბოები გამოიყენება მოცულობით ჰიდროამძრავებში?
 • 1
  ფრთიანი
 • 2
  კბილანური
 • 3
  ლარტყული
 • 4
  ფირფიტებიანი
სერვისის ნიშნები T, S
#1434
როგორ გრუნტში გამოიყენება მრავალსაყრდენიანი მუხლუხა სავალი მოწყობილობა?
 • 1
  რბილ გრუნტებში
 • 2
  საშუალო გრუნტებში
 • 3
  თიხნარში
 • 4
  მკვრივ გრუნტებში
სერვისის ნიშნები T, S
#1435
რა ნაწილებისაგან შედგება ბულდოზერის მოწყობილობა?
 • 1
  მბიძგავი ძელისაგან
 • 2
  ირიბანა
 • 3
  ფრთისგან
 • 4
  ჰიდროცილინდრისგან
სერვისის ნიშნები T, S
#1436
რომელ სიჩქარეზე ანვითარებს თვლიანი ტრაქტორი ნორმალურ წევის ძალას?
 • 1
  10-12 კმ/სთ სიჩქარისას
 • 2
  3-4 კმ/სთ სიჩქარისას
 • 3
  6-9 კმ/სთ სიჩქარისას
სერვისის ნიშნები T, S
#1437
რა მაქსიმალური სიჩქარით არის დაშვებული თვლიანი ტრაქტორის გზაზე გადაადგილება?
 • 1
  20 კმ/სთ სიჩქარით
 • 2
  40 კმ/სთ სიჩქარით
 • 3
  10 კმ/სთ სიჩქარით
სერვისის ნიშნები T, S