ბილეთების სწავლა

D1 კატეგორია

მოძრაობის უსაფრთხოება

სულ:99 ბილეთი
#1579
სწორ გზაზე, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს მძღოლი აღიქვამს:
 • 1
  უფრო მეტად, ვიდრე სინამდვილეშია
 • 2
  უფრო ნაკლებად, ვიდრე სინამდვილეშია
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1591
სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის გაზრდისას როგორ იცვლება მძღოლის მხედველობის არე?
 • 1
  მხედველობის არე ფართოვდება
 • 2
  მხედველობის არე ვიწროვდება
 • 3
  მხედველობის არე არ იცვლება
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1608
ჩამოთვლილიდან რამ შეიძლება გამოიწვიოს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უნარის გაუარესება?
 • 1
  მხოლოდ იმ სამკურნალო პრეპარატის მიღებამ, რომელიც აქვეითებს რეაქციას და ყურადღებას
 • 2
  მხოლოდ ძლიერმა დაღლილობამ ან უძილობამ
 • 3
  მხოლოდ ალკოჰოლურმა, ნარკოტიკულმა ან ფსიქოტროპულმა თრობამ
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილმა ნებისმიერმა გარემოებამ
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1609
საავარიო სიტუაციის წარმოქმნის საფრხე იზრდება:
 • 1
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი სათანადოდ არ იცავს დისტანციას ან გვერდით ინტერვალს სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ
 • 2
  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი მანევრს იწყებს ისე, რომ არ რწმუნდება მის უსაფრთხოებაში
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1635
ჩამოთვლილი გარემოებიდან, რომელი მიანიშნებს ძრავის კვების სისტემის გაუმართაობაზე ან ძრავის არასწორი რეგულირების შედეგად საწვავის ხარჯვის მკვეთრ მომატებაზე?
 • 1
  მხოლოდ მაყუჩიდან გამონაბოლქვი მძლავრი მუქი კვამლი
 • 2
  მხოლოდ მაყუჩიდან ჟონვადი კონდენსირებული სითხე
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოება
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1650
როგორ უნდა მოიქცეს უკანა წამყვანღერძიანი ავტომობილის მძღოლი, რათა აიცილოს მოყინულ გზაზე მოძრაობისას უკანა ხიდის გვერდულად მოცურება?
 • 1
  სიჩქარის შემცირებისას ყოველთვის გამოიყენოს სადგომი მუხრუჭი
 • 2
  მოერიდოს გადაბმულობის ქუროს სატერფულის მკვეთრ აშვებას და აქსელერატორის სატერფულის მკვეთრ დაჭერას
 • 3
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოქმედება სწორია
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1651
რა ფუნქციას ასრულებს უსაფრთხოების ღვედი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის დროს?
 • 1
  მხოლოდ აღკვეთს მძღოლისა და მგზავრების ინერციით გადადგილებას, შესაბამისად მათ შეჯახებას სატრანსპორტო საშუალების ინტერიერის დეტალებზე და სხვა მგზავრებთან
 • 2
  მხოლოდ მძღოლსა და მგზავრებს აკავებს პოზიციაში, რომელიც უზრუნველყოფს აირბაგების (დამცავი ბალიშების) უსაფრთხოდ გახსნას
 • 3
  ასრულებს ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ყველა ფუნქციას
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1654
რა ფუნქციებს ასრულებს რესივერი ავტომობილის პნევმატურ სამუხრუჭე სისტემაში?
 • 1
  უზრუნველყოფს შეკუმშული ჰაერის რეზერვის შექმნას
 • 2
  უზრუნველყობს ჰაერიდან კონდენსატის გამოყოფას
 • 3
  ზრდის ჰაერის წნევას
 • 4
  ზრდის დამუხრუჭების ძალას
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 D D1 B+C1, Mill
#1655
როგორ უნდა მოიქცეს მძღოლი მუხრუჭების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემის (ABC) არ მქონე ავტომობილის დამუხრუჭებისას, რათა ავტომობილმა არ დაკარგოს მართვადობა?
 • 1
  დაამუხრუჭოს მხოლოდ ძრავით
 • 2
  დაამუხრუჭოს მუშა მუხრუჭით, დამატებით სადგომი მუხრუჭის გამოყენებით
 • 3
  დაამუხრუჭოს სამუხრუჭე სატერფულზე პულსირებულად დაჭერით, ამასთან ეცადოს არ გამოიწვის თვლების ბლოკირება
 • 4
  უნდა შეეცადოს მკვეთრად დააწვეს მუხრუჭის სატერფულს, რათა ამ გზით სწრაფად შეაჩეროს ავტომობილი
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill
#1656
როგორ უნდა მოიქცეს ავტობუსის მძღოლი, თუ ერთ-ერთი მგზავრი იქცევა აგრესიულად და აწუხებს სხვა მგზავრებს?
 • 1
  აგრესიული მგზავრის შეშინების მიზნით განახორციელოს მკვეთრი დამუხრუჭება
 • 2
  მძღოლმა სიმშვიდისკენ უნდა მოუწოდოს აგრესიულად განწყობილ მგზავრს და გააფრთხილოს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიძახებს პოლიციას. თუ მგზავრი არ დამშვიდდა და სიტუაცია ხდება საფრთხის შემცველი, მძღლმა უნდა დარეკოს პოლიციაში
 • 3
  მძღოლმა უნდა განუცხადოს მგზავრს, რომ აპირებს პოლიციაში დარეკვას, ხოლო თუ იგი გააგრძელებს აგრესიულად მოქცევას იძულებით ჩამოსვას ავტობუსიდან
მოძრაობის უსაფრთხოება D D1
#1657
ავარიულ გასასვლელად ავტობუსში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:
 • 1
  ავარიული გასასვლელის კარები, ლუქი და ფანჯრები
 • 2
  მხოლოდ ის კარებები, რომლებიც ავარიის დროს ავტომატურად იხსნება
 • 3
  მხოლოდ საავარიო გასასვლელი ფანჯრები
მოძრაობის უსაფრთხოება D D1
#1658
როგორ უნდა მოიქცეს ავტობუსის მძღოლი, თუ მის წინ მიმავალი ავტომობილი უსაფუძვლოდ მოძრაობს მეტისმეტად დაბალი სიჩქარით?
 • 1
  უნდა გააგრძელოს მის უკან მოძრაობა მანამდე სანამ არ მიეცემა უსაფრთხოდ გასწრების შესაძლებლობა
 • 2
  მაქსიმალურად მიუახლოვდეს უკნიდან, რათა აიძულოს იგი გაზარდოს სიჩქარე
 • 3
  იმოძრაოს უსაფრთხო დისტანციაზე და ხმოვანი სიგნალის მიცემით მოსთხოვოს მას მოძრაობის შეფერხების შეწყვეტა
მოძრაობის უსაფრთხოება D D1
#1660
დღე-ღამის ბნელ დროს საპირისპირო მიმართულებიდან მომავალი სატრანსპორტო საშუალების ფარების შუქით თვალის მოჭრის სიძლიერის შემცირების მიზნით, მძღოლისათვის მიზანშეწონილია:
 • 1
  ჩართოს ავტომობილის სალონის განათება
 • 2
  განახორციელოს მკვეთრი დამუხრუჭება და გაიკეთოს მსუბუქად ტონირებული მზის სათვალე
 • 3
  შეძლებისდაგვარად მიმართოს მზერა სავალი ნაწილის მარჯვენა ნაპირის მხარეს
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1661
შეიძლება თუ არა გადამზიდველის პასუხისმგებლობა გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს ხელშეკრულებით?
 • 1
  შეიძლება
 • 2
  არ შეიძლება
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 D D1 B+C1, Mill
#1662
გადამზიდველი პასუხს აგებს:
 • 1
  მგზავრისათვის მიყენებული ზიანისათვის, ასევე მისი ბარგის დაზიანების ან დაკარგვისათვის
 • 2
  მხოლოდ მგზავრისათვის მიყენებული ზიანისათვის. მგზავრის ბარგის დაზიანებისათვის ან დაკარგვისათვის გადამზიდველს არ შეიძლება დაეკისროს პასუხიმგებლობა
მოძრაობის უსაფრთხოება D D1
#1663
ვალდებულია თუ არა პირი, რომელიც საჯაროდ სთავაზობს ტვირთის გადაზიდვასა და მგზავრთა გადაყვანას, დადოს გადაყვანა-გადაზიდვის ხელშეკრულება?
 • 1
  ვალდებულია, თუ არ არსებობს უარის თქმის საფუძველი
 • 2
  ასეთ ვალდებულებას კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს
მოძრაობის უსაფრთხოება C C1 D D1 B+C1, Mill
#1696
რა იგულისხმება, მძღოლის რეაქციის დროში?
 • 1
  დრო საფრთხის აღმოჩენიდან სატრანსპორტო საშუალების სრულ გაჩერებამდე
 • 2
  დრო საფრთხის აღმოჩენიდან მისი თავიდან აცილებისათვის საჭირო ზომების მიღებამდე
 • 3
  აუცილებელი დრო აქსელერატორის სატერფულიდან მუხრუჭის სატერფულზე ფეხის გადატანისთვის
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1697
ნისლიან ამინდში სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობისას მანძილს საგნებამდე აღვიქვამთ:
 • 1
  უფრო მეტად, ვიდრე რეალურადაა
 • 2
  უფრო ნაკლებად, ვიდრე რეალურადაა
 • 3
  ისე, როგორც რეალურადაა
მოძრაობის უსაფრთხოება A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill
#1727
ავტომობილის დამუხრუჭებისას გამოცემული ლითონის ხმა და დამახასიათებელი ჭრიალი მიუთითებს:
 • 1
  პნევმატური სამუხრუჭო სისტემიდან ჰაერის გაჟონვაზე
 • 2
  მუხრუჭების არასათანადო რეგულირებაზე
 • 3
  სამუხრუჭე ხუნდების გაცვეთაზე
 • 4
  პნევმატური სამუხრუჭო სისტემაში მომატებულ კონდესატის დონეზე
მოძრაობის უსაფრთხოება B, B1 C C1 D D1 B+C1, Mill