ბილეთების სწავლა

კატეგორია

გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი

სულ:44 ბილეთი
#1554
რამდენი ტიპისაა ტრაქტორებზე საკიდი არხსაწმენდები?
 • 1
  სამი
 • 2
  ორი
 • 3
  ხუთი
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი T, S
#1555
როგორი სიმკვრივის გრუნტებში სამუშაოდ გამოიყენება ექსკავატორი - დრაგლაინი?
 • 1
  მე-5 კატეგორიის
 • 2
  მსუბუქი და საშუალო კატეგორიის
 • 3
  მე-6 კატეგორიის
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი T, S
#1556
როგორი სიმკვრივის გრუნტებში სამუშაოდ გამოიყენება ექსკავატორი - გრეიფერი?
 • 1
  მსუბუქი
 • 2
  მე-6 კატეგორიის
 • 3
  მე-7 კატეგორიის
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი T, S
#1557
რამდენ დოლიანი ჯალამბარი აქვს ექსკავატორ - გრეიფერს?
 • 1
  სამი
 • 2
  ერთი
 • 3
  ხუთი
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი T, S