ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი

სულ:22 ბილეთი
#1150
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ქვეითთა მოძრაობისათვის განკუთვნილ, გზისგან განცალკევებულ ბილიკს?
 • 1
  I
 • 2
  II
 • 3
  III
 • 4
  IV
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C C1 D1 B+C1, Mill
#1169
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელის მოქმედების ზონაში არ არის აკრძალული მობრუნება?
 • 1
  მხოლოდ II და IV
 • 2
  მხოლოდ I და III
 • 3
  მხოლოდ III და IV
 • 4
  მხოლოდ II და III
გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი A, A1 C D B+C1, Mill