ბილეთების სწავლა

A, A1 კატეგორია

სასწავლო სვლა

სულ:26 ბილეთი
#744
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I
 • 2
  მხოლოდ II
 • 3
  მხოლოდ III
 • 4
  სამივე საგზაო ნიშნის
სასწავლო სვლა A, A1 C1 D D1 B+C1, Mill
#747
მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
 • 1
  მხოლოდ I და III
 • 2
  მხოლოდ II და IV
 • 3
  მხოლოდ II და III
 • 4
  მხოლოდ III და IV
სასწავლო სვლა A, A1 C D D1 T, S B+C1, Mill
#1132
პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი უნდა იყოს:
 • 1
  მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი გადაბმულობისა და მუხრუჭის დამატებითი სატერფულებით
 • 2
  მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი უკუხედვის სარკით
 • 3
  მხოლოდ საცნობი ნიშნით - „სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება“
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოწყობილობით
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C D Tram B+C1, Mill
#1133
სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის საწყისი ჩვევების შესწავლა დასაშვებია:
 • 1
  ნაკლები ინტესივობის ნებისმიერ გზაზე
 • 2
  მხოლოდ დახურულ მოედანზე ან ავტოდრომზე
 • 3
  დასახლებული პუნქტის გარეუბანში
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1136
რომელი მიმართულებით არის აკრძალული სასწავლო ავტომობილის მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?
 • 1
  მხოლოდ A მიმართულებით
 • 2
  მხოლოდ B მიმართულებით
 • 3
  როგორც A, ასევე B მიმართულებით
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill
#1138
აკრძალულია თუ არა სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?
 • 1
  აკრძალულია
 • 2
  არ არის აკრძალული
სასწავლო სვლა A, A1 B, B1 C C1 D D1 Tram B+C1, Mill