ბილეთების სწავლა

კატეგორია

მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია

სულ:81 ბილეთი
#1572
დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის შერჩევისას მძღოლმა გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს:
 • 1
  მხედველობის პირობებს
 • 2
  მოცემულ გზის მონაკვეთზე საგზაო მონიშვნით განსაზღვრულ მოთხოვნებს
 • 3
  თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობის ზოლების რაოდენობას
 • 4
  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი გარემოება გასათვალისწინებელი არ არის
მძღოლი, მგზავრი და ქვეითი, ნიშნები, კონვეცია A, A1 B, B1 C C1 D D1 T, S Tram B+C1, Mill